Bosselaar Zuid

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw (inclusief de brede school de Neerhofschool) gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Ook Woonkwartier heeft een aandeel in de ontwikkeling. Het plangebied van circa 30 hectare is gelegen ten zuiden van de huidige wijk Bosselaar, en wordt aan weerszijden begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal en de Allenweg. In totaal betreft het circa 655 woningen, welke in 3 fases zullen worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een grote mate van diversiteit in woningen en woningtypen.

Stand van zaken

Op 20 maart 2007 zijn het haalbaarheidsonderzoek, het stedenbouwkundig plan en de locatieontwikkelingsovereenkomst door het college vastgesteld. Op 14 mei 2007 is de locatieontwikkelingsovereenkomst ondertekend door de Ontwikkelingscombinatie en de gemeente. Hierna volgde een bestemmingsplan procedure waarbij op 22 december 2010 door de Raad van State is geoordeeld dat het bestemmingsplan aan alle ruimtelijke eisen voldoet.

Inmiddels zijn de bouwwerkzaamheden in volle gang. Deelgebied 1 is geheel woonrijp gemaakt en is opgeleverd aan de gemeente. De woningen in deelgebied 2 zijn eveneens opgeleverd. Het openbaar gebied (wegen e.d.) worden binnekort overgedragen aan de gemeente.

Binnen de wijk is de Neerhofschool gelegen. De nieuwbouwwijk beschikt daarmee over een brede school met basisonderwijs, kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gymzaal. In 2015 is de Neerhofschool in gebruik genomen.

In 2019 is door de raad besloten om de wijk met 80 woningen extra te verdichten. Hierbij is o.a. als randvoorwaarde door de gemeente gesteld dat extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor deze verdichting is onherroepelijk.

In deelgebied 3a is gestart met de realisatie van 180 woningen. Deelgebied 3b is ondertussen ook al bouwrijp gemaakt. De verkoop voor de eerste 50 woningen van deelgebied 3B is gestart.

Belangstellenden voor woningen die zich al via Berlaere Vastgoedontwikkeling hebben gemeld voor het project, krijgen automatisch bericht zodra er meer informatie over de verkooptrajecten bekend is. Mensen die zich nog als belangstellende willen melden, kunnen dit doen via de website http://www.bosselaarzuid.nl/ .

Er is ook een nieuwsbrief waarvoor u zich aan kunt melden.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

Berlaere vastgoed b.v.

Postbus 399
5680AJ
Best
Tel 0499-375050
Website www.berlaere.nl

Documenten