Bosselaar Zuid

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw (inclusief de brede school de Neerhofschool) gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Ook Woonkwartier heeft een aandeel in de ontwikkeling.

Wat komt er?

Het plangebied van circa 30 hectare is gelegen ten zuiden van de huidige wijk Bosselaar, en wordt aan weerszijden begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal en de Allenweg. In totaal betreft het circa 655 woningen, welke in 3 fases zullen worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een grote mate van diversiteit in woningen en woningtypen.

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Deelgebied 1 is geheel woonrijp gemaakt en is opgeleverd aan de gemeente. Deelgebied 2 is eveneens opgeleverd. Het openbaar gebied (wegen e.d.) is ondertussen ook overgedragen aan de gemeente. 

In 2019 is door de raad besloten om de wijk met 80 woningen extra te verdichten. Hierbij is o.a. als randvoorwaarde door de gemeente gesteld dat extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor deze verdichting is onherroepelijk.

In deelgebied 3a is gestart met de realisatie van 180 woningen. Deelgebied 3b is ondertussen ook al bouwrijp gemaakt. De verkoop voor de eerste 50 woningen van deelgebied 3B is afgerond, al deze woningen zijn verkocht. Eind 2022 zijn nog eens 51 woningen in de verkoop gegaan, een groot aantal hiervan is ook al verkocht.

Belangstellenden voor woningen die zich al via Berlaere Vastgoedontwikkeling hebben gemeld voor het project, krijgen automatisch bericht zodra er meer informatie over de verkooptrajecten bekend is. Mensen die zich nog als belangstellende willen melden, kunnen dit doen via de website van Bosselaar Zuid.
Er is ook een nieuwsbrief waarvoor u zich aan kunt melden.

Planning

  • Deelgebied 3 is in uitvoering
  • Op een deel van deelgebied 1 kan nog niet gebouwd worden in verband met een milieucontour. Het is nog  niet duidelijk wanneer hier wel gebouwd kan worden