Bosselaar Zuid

In dit grootschalige project in Zevenbergen wordt woningbouw (inclusief de brede school de Neerhofschool) gerealiseerd door de Ontwikkelingscombinatie Bosselaar-Zuid. De Ontwikkelingscombinatie bestaat uit aannemersbedrijf Van Agtmaal uit Oudenbosch en Berlaere Vastgoedontwikkeling uit Best. Ook Woonkwartier heeft een aandeel in de ontwikkeling.

Wat komt er?

Het plangebied van circa 30 hectare is gelegen ten zuiden van de huidige wijk Bosselaar, en wordt aan weerszijden begrensd door de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal en de Allenweg. In totaal betreft het circa 655 woningen, welke in 3 fases zullen worden gerealiseerd. Gestreefd wordt naar een grote mate van diversiteit in woningen en woningtypen.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Deelgebied 1 is geheel woonrijp gemaakt en is opgeleverd aan de gemeente. Deelgebied 2 is eveneens opgeleverd. Het openbaar gebied (wegen e.d.) is ook overgedragen aan de gemeente.

In 2019 is door de raad besloten om de wijk met 80 woningen extra te verdichten. Hierbij is o.a. als randvoorwaarde door de gemeente gesteld dat extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor deze verdichting is onherroepelijk.

Deelgebied 3 is in uitvoering. In dit deelgebied 3 zijn de eerste 180 woningen gerealiseerd en opgeleverd. Daarnaast zijn er in dit deelgebied 98 woningen in aanbouw. 

Belangstellenden voor woningen die zich al via Berlaere Vastgoedontwikkeling hebben gemeld voor het project, krijgen automatisch bericht zodra er meer informatie over de verkooptrajecten bekend is.

Mensen die zich nog als belangstellende willen melden, kunnen dit doen via de website van Bosselaar Zuid. Er is ook een nieuwsbrief waarvoor u zich aan kunt melden.

Planning

  • Deelgebied 3 is volop in ontwikkeling. 
  • Op een (klein) deel van deelgebied 1 kan nog niet gebouwd worden in verband met een milieucontour. Het is nog niet duidelijk wanneer hier wel gebouwd kan worden.

Huidige situatie

Impressie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Bas Hendrikx
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Berlaere vastgoed b.v.

Postbus 399
5680AJ Best
Tel 0499-375050
Mail

Gerelateerde websites