Oevers Roode Vaart

Het project richt zich op de realisatie van 32 woningen, aanvullend op de 6 gerealiseerde woningen, aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

AM wonen is eigenaar en ontwikkelaar van het gebied. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Huizersdijk, de Generaal Allenweg en de Zuidrand. De ontwikkeling sluit aan op het plangebied van het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid uit 2012, op basis waarvan al een aantal woningen langs de Roode Vaart zijn gebouwd.

Wat komt er?

Het aansluitende plan bestaat uit 32 woningen. Aan de oostoever (zijde van de Generaal Allenweg) kunnen 22 woningen gerealiseerd worden en aan de westoever (zijde Huizersdijk) 10 woningen. Op de kavels kunnen vrijstaande, geschakelde of twee-onder-één-kap woningen worden gebouwd. De woningen aan de zijde van de Huizersdijk kunnen maximaal bestaan uit twee bouwlagen. De woningen aan de Generaal Allenweg mogen in drie bouwlagen worden gebouwd. Ten noorden van de Zuidrand (zijde Allenweg) komt er een speciale woning, een zogenaamde brugwachterswoning.

Waar ligt deze locatie?

Wat is de laatste stand van zaken?

Op 6 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart vastgesteld.

Het plan is digitaal te bekijken op de website van Ruimtelijke Plannen.

Meer informatie over het project Oevers Roode Vaart is te vinden op de website van AM.

Planning

    • 2023: Planologie
    • Bouwrijp maken: planning afhankelijk van uitspraak Raad van State
    • Oplevering woningen: planning afhankelijk van uitspraak Raad van State