Oevers Roode Vaart

Het project richt zich op de realisatie van 32 woningen, aanvullend op de 6 gerealiseerde woningen, aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

Stand van zaken

AM wonen is eigenaar en ontwikkelaar van het gebied. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Huizersdijk, Generaal Allenweg en Zuidrand.

Een aantal jaren geleden zijn al 6 woningen gerealiseerd. De overige woningen konden destijds vanwege belemmeringen door omliggende bedrijfsactiviteiten niet worden gerealiseerd.

Het eerste bedrijf is inmiddels gestopt. Met het tweede bedrijf heeft AM overeenstemming bereikt over het stoppen van de werkzaamheden. Afgesproken is dat het bedrijf binnen vijf jaar wordt beëindigd. Doel is om na die termijn ook op deze locatie woningen te realiseren.

In de afgelopen periode is gezocht naar een passende verkaveling. Het uiteindelijke plan bestaat uit 32 woningen. Aan de oostoever (zijde van de Generaal Allenweg) kunnen 22 woningen gerealiseerd worden en aan de westoever (zijde Huizersdijk) 10 woningen. Op de kavels kunnen vrijstaande, geschakelde of twee-onder-één-kap woningen worden gebouwd. De woningen aan de zijde van de Huizersdijk kunnen maximaal bestaan uit twee lagen met een kap. De woningen aan de Generaal Allenweg mogen eventueel ook in drie bouwlagen worden gebouwd. Ten noorden van de Zuidrand (zijde Huizersdijk) komt er een speciale woning, een zogenaamde brugwachterswoning.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 december 2021 besloten om het voorontwerpbestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid in procedure te brengen. Vanaf 15 december 2021 tot en met 25 januari 2022 ligt het voorontwerp van het bestemmingsplan ‘Oevers Roode Vaart Zuid’ (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBOeversRV-BP20) ter inzage. Tijdens de openingstijden van het gemeentehuis is het plan fysiek in te zien. Het plan is ook digitaal te raadplegen op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via een link op deze pagina.

Meer informatie is te vinden op de projectwebsite van AM https://www.oeversroodevaart.nl/

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

AM

Projectleider de heer V. Snels
Postbus 4052
3502HB Utrecht
Tel 030-6097222
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.am.nl