Oevers Roode Vaart

Het project richt zich op de realisatie van 32 woningen, aanvullend op de 6 gerealiseerde woningen, aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

Stand van zaken

AM wonen is eigenaar en ontwikkelaar van het gebied. Het plangebied wordt grofweg begrensd door de Huizersdijk, de Generaal Allenweg en de Zuidrand. De ontwikkeling sluit aan op het plangebied van het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid uit 2012, op basis waarvan al een aantal woningen langs de Roode Vaart zijn gebouwd.

In de afgelopen periode is gezocht naar een passende verkaveling. Het uiteindelijke plan bestaat uit 32 woningen. Aan de oostoever (zijde van de Generaal Allenweg) kunnen 22 woningen gerealiseerd worden en aan de westoever (zijde Huizersdijk) 10 woningen. Op de kavels kunnen vrijstaande, geschakelde of twee-onder-één-kap woningen worden gebouwd. De woningen aan de zijde van de Huizersdijk kunnen maximaal bestaan uit twee lagen met een kap. De woningen aan de Generaal Allenweg mogen eventueel ook in drie bouwlagen worden gebouwd. Ten noorden van de Zuidrand (zijde Huizersdijk) komt er een speciale woning, een zogenaamde brugwachterswoning.

Van 8 juni 2022 tot en met 19 juli 2022 heeft het ontwerp van het bestemmingsplan “Oevers Roode Vaart Zuid” (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBOeversRV-BP30) ter inzage gelegen. Het plan is nog digitaal te bekijken op http://www.ruimtelijkeplannen.nl of via de link onderaan op deze pagina. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn beantwoord in de nota zienswijzen die wordt voorgelegd aan de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Op 6 oktober 2022 neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.moerdijk.nl

AM

Projectleider de heer V. Snels
Postbus 4052
3502HB
Utrecht
Tel 030-6097222
Mail
Website www.am.nl

Documenten