Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk. Op het vrijgekomen terrein zullen 10 tot maximaal 25 grondgebonden woningen verrijzen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, brengen we op korte termijn het bestemmingsplan in procedure.

Stand van zaken

In maart 2019 heeft de gemeente een bewonersavond georganiseerd om de plannen toe te lichten voor de verdere ontwikkeling van het project Sporenbergstraat. In navolging op deze bijeenkomst is het projectplan vastgesteld door de gemeenteraad in juli 2019. Dit was het startmoment voor het in gang zetten van diverse onderzoeken die noodzakelijk zijn voor het wijzigen van het bestemmingsplan. Tijdens de onderzoeken bleek dat het onderdeel bodem nader uitgezocht moest worden vanwege een bodemverontreiniging in het gebied. Inmiddels zijn de diverse onderzoeken afgerond en werkt de gemeente Moerdijk aan de bestemmingswijziging van het terrein. Het doel is om het definitieve bestemmingsplan begin 2022 vast te stellen. De uitgifte van woonkavels of de realisatie van woningen start op zijn vroegst in 2022 na vaststelling van het bestemmingsplan.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Job Dijkstra
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl