Sporenbergstraat

Het doel van dit project is de herontwikkeling van het voormalige voetbalveld van DHV aan de Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek. Dit gebied en de directe omgeving waren nodig voor een goede inpassing van de HSL. De herontwikkeling is gericht op een woningbouwprogramma met minimaal 10 tot maximaal 25 woningen.

Stand van zaken

Het college heeft op 28 maart 2017 besloten om het Plan van Aanpak voor het project Sporenbergstraat Zevenbergschen Hoek waarin wordt ingezet op realisatie van minimaal 10 en maximaal 25 grondgebonden woningen, vast te stellen. Dit plan van aanpak is mede gebaseerd op de wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan kern Zevenbergschen Hoek.

Op 20 september 2017 heeft een interactieve informatiebijeenkomst plaatsgevonden waarbij omwonenden is gevraagd waarmee de gemeente volgens hen rekening moet houden bij het opstellen van het stedenbouwkundig ontwerp. Op basis van de randvoorwaarden vanuit beleid en wetgeving en de aandachtspunten opgehaald tijdens de bijeenkomst, wordt een stedenbouwkundige schets opgesteld.

Daarna hebben er begin 2018 verschillende quick-scans plaatsgevonden op het gebied van geluid, lucht en externe veiligheid, hieruit zijn geen onoverkomelijke belemmeringen naar voren gekomen.

Door de beperkte ontwikkelingen de afgelopen jaren is de projectexploitatie in 2018 afgesloten. Dit betekent dat er middels een projectplan een nieuwe projectexploitatie wordt opgesteld die in de zomer van 2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. Bij akkoord zal de bestemmingsplanprocedure opgestart worden waarbij het streven is eind 2020 een onherroepelijk bestemmingsplan te hebben.

Tot aan de uitvoering van de herontwikkeling zal het voetbalveld worden gebruikt als speelveld voor de jeugd, zoals door de gemeenteraad is besloten via de Jeugdmotie.

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Pascal Zuijderwijk
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl