Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk.

Wat komt er?

Op het vrijgekomen terrein komen 22 grondgebonden woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, is een bestemmingsplan in procedure gebracht en dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. De komende periode worden de plannen verder uitgewerkt en concreet gemaakt om in 2024 te starten met bouwen.

Waar ligt deze locatie?

Sporenbergstraat te Zevenbergschen Hoek

Wat is de laatste stand van zaken?

Het project Sporenbergstraat betreft de herontwikkeling van de voormalige sportvelden van voetbalvereniging Den Hoek Vooruit. In oktober 2022 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Daarnaast heeft het college op 25 oktober een besluit genomen over de woningtypes en uitgiftestrategie.

Het college kiest voor een gedifferentieerd aanbod om diverse doelgroepen te kunnen bedienen met dit nieuwe plan voor woningbouw in Zevenbergschen Hoek. Het plan gaat uit van 4 vrije kavels, 4 sociale huurwoningen en 7 goedkope koopwoningen.

Tot slot stellen we nog 7 woningen voor waarbij nu is uitgegaan van 3 vrijstaande woningen en 4 2-1-kap woningen. In totaal komt het plan op 22 woningen. De vrije kavels gaat de gemeente zelf op de markt brengen. Voor de 4 sociale huurwoningen willen we een intentieovereenkomst sluiten met Woonkwartier. Voor de 7 goedkope koopwoningen gaan we in gesprek met Woonkwartier of we zetten dit via een uitvraag op de
markt. De resterende 7 woningen willen we ook met een uitvraag op de markt zetten en op die manier een bouwende ontwikkelaar selecteren die deze woningen kan realiseren. Dit proces moet in 2023 verder uitgewerkt worden en concreet gemaakt. Het doel is in 2024 te kunnen starten met bouwen.

Planning

  • Ontwerpfase: 2023
  • Uitvoeringfase: 2024-2026
  • Evaluatiefase: Q1 2027

Huidige situatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Marieke Simone
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten

Documenten