Afwijken van bestemmingsplan

Het bestemmingsplan bepaalt in belangrijke mate wat u met uw huis of grond kunt doen (zoals bijvoorbeeld verbouwen). Past uw gewenste activiteit niet in het bestemmingsplan, dan kunt u met een omgevingsvergunning toestemming vragen om hiervan af te wijken.

Aanvragen

  1. Als u wilt bouwen controleert u eerst of u een omgevingvergunning nodig heeft. Dat kunt u zelf achterhalen door een vergunningcheck te doen via het omgevingsloket op www.omgevingsloket.nl
  2. Indien u een vergunning nodig heeft dan kunt u het voor uw perceel geldende bestemmingsplan raadplegen via de website van de gezamenlijke overheden of via de gemeentelijke website. Dit is op dit moment alleen mogelijk bij recente bestemmingsplannen. Oudere bestemmingsplannen zijn nog niet te bekijken. Wij adviseren u op voorhand bij de gemeente te informeren naar de mogelijkheden van het bestemmingsplan.
  3. Uw vergunningsaanvraag kunt u indienen via www.omgevingsloket.nl. U heeft hiervoor wel een DigiD inlogcode nodig.
  4. U krijgt na indiening van uw aanvraag altijd een bevestiging van ontvangst van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook een andere overheidsinstantie zoals de provincie, het waterschap of de rijksoverheid.
  5. Als uw aanvraag omgevingsvergunning in strijd is met het geldende bestemmingsplan, dan zal het bevoegd gezag uw aanvraag automatisch koppelen aan een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan.

Wij adviseren u bij twijfel over het wel of niet noodzakelijk zijn van een vergunning of over de uitleg van het geldende bestemmingsplan contact op te nemen met de gemeente.

Vooroverleg

Ook kunt u een vooroverleg afspreken om te kijken of er medewerking kan worden verleend aan uw verzoek, zonder gelijk een officiële aanvraag in te dienen. Hiervoor worden wel kosten verrekend.

Meenemen

Verklaring over:

  1. De plaats waar de ontheffing voor wordt gevraagd.
  2. De reden.
  3. Aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten.

Eventueel eerder verstrekte omgevingsvergunningen of andere vergunningen die op de aanvraag betrekking hebben zijn.

Voorwaarden

In welke omstandigheden een toestemming wordt verleend om af te wijken van het bestemmingplan is moeilijk aan te geven. Dit is afhankelijk van de aard van de afwijking, het gemeentelijke beleid en het beleid van de provincie of Rijk.

Kosten

Afhankelijk van de procedure:

Kruimelgevallen: € 680,00 (m.u.v. gevallen als bedoeld in artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht).
Kruimelgevallen (als bedoeld in artikel 4 lid 9 van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht): € 1.689,00
Projectafwijkingsbesluit en wijzigen bestemmingsplan: € 8.727,00
Verzoek nieuw bestemmingsplan: € 15.542,00