Stadstafel Willemstad - maandag 6 mei 2024

Informatie over 'Stadstafel Willemstad'
Aanvang maandag 6 mei 2024 19:30
Afsluiting maandag 6 mei 2024 22:00
LocatieBuurthuis Irene

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
  • Afscheid gebiedscoördinator
 4. Verslag vorige vergaderingen/actiepunten
  • Vooraankondiging werkzaamheden vesting Willemstad:
   door gemeente Moerdijk namens nutsbedrijven
  • Dijkversterkingsopgave Willemstad – Noordschans; start verkenningsfase:
   door Waterschap Brabantse Delta
  • Vervolgaanpak verkeersonderzoek Willemstad:
   door gemeente Moerdijk
 5. Rondje actualiteiten / bijzonderheden per thema/stand van zaken werkgroepen
 • Thema Wonen
  • o.a. Willemstad Oost, Volkstuinlocatie
 • Thema Toerisme en Recreatie
  • o.a. Bouwplan hotel Havenfront, Vakantiepark Bovensluis, Vitale Centra (oa
   Bastion Groningen)
 • Thema Voorzieningen en Leefomgeving
  • o.a. Scholenontwikkeling en nieuwbouw Kogelvangers, Brandweerkazerne,
   Pumptrack
 • Thema Duurzaamheid
  • o.a. Werkgroep duurzaam Willemstad (vooraankondiging Vergroeningsplan)
 • Verkeer en Bereikbaarheid
  • o.a. Verkeersonderzoek Willemstad (zie presentatie)

Wat er verder ter tafel komt

-

Afsluiting

-