Projectorganisatie Basisnet spoor

Samen met betrokken inwoners gaan de gemeenten Moerdijk, Halderberge, Roosendaal en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan de slag om de knelpunten en verbetermaatregelen binnen de spoorzones in beeld te brengen. Voor het project ‘Basisnet Spoor’ zijn een stuur-, project- en klankbordgroep samengesteld.

Stuurgroep Basisnet Spoor

De stuurgroep bestaat uit:

 • De heer J.P.M. Klijs: burgemeester gemeente Moerdijk
 • De heer T.H.R. Zwiers: wethouder gemeente Moerdijk
 • De heer G.A.A.J. Jansen: burgemeester gemeente Halderberge
 • De heer F. Harteveld: wethouder gemeente Halderberge
 • De heer J.M.L. Niederer: burgemeester gemeente Roosendaal
 • De heer C.A. Lok: wethouder gemeente Roosendaal
 • De heer N. van Mourik : directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Projectgroep Basisnet Spoor

De projectgroep bestaat uit:

 • J. van Venrooij: gemeente Moerdijk
 • Y. van Loon: gemeente Halderberge
 • W. Wille: gemeente Roosendaal
 • H. Killaars: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • L. Schneider: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • T. Goudsmits: Projectsecretaris

Klankbordgroep Basisnet Spoor

Naast een stuur- en projectgroep is er een klankbordgroep opgericht, die bestaat uit tien inwoners uit de gemeente Moerdijk, Halderberge en Roosendaal. De klankbordgroep komt tweemaandelijks bij elkaar voor overleg. Hierbij zijn ook leden van de stuur- en projectgroep aanwezig. De klankbordgroep vormt de raadgever voor de stuurgroep die uiteindelijk de beslissingen neemt. De projectgroep zorgt opeenvolgend voor de uitvoering.