Wat doet de gemeente met Basisnet spoor

Gemeente Moerdijk zet zich samen met de gemeenten Halderberge en Roosendaal in om de gevolgen van het spoor voor onze kernen bij het Ministerie van Infrastructuur & Milieu constant onder de aandacht te brengen. De afgelopen jaren hebben diverse gesprekken met het Ministerie plaatsgevonden en zijn brieven aan bewindslieden en Kamerleden gezonden. Steeds is aandacht voor de knelpunten en onduidelijkheden die de invoering van het Basisnet Spoor voor de gemeente Moerdijk met zich meebrengt.
Het Basisnet Spoor levert weliswaar een verbetering op van de veiligheid binnen de meeste Brabantse spoorzones, maar bezorgt de gemeente extra vervoersbewegingen met gevaarlijke stoffen en daarbij horende risico’s.

Krachten gebundeld met gemeenten Halderberge, Roosendaal en de Veiligheidsregio

De gemeente heeft inmiddels de krachten gebundeld met gemeenten Halderberge, Roosendaal en de Veiligheidsregio. Immers, het spoortraject waarover meer vervoer zal komen ligt ook door die gemeenten. Het Rijk heeft naar aanleiding van de brieven van de gemeenten een bedrag van € 5 miljoen toegezegd, te besteden aan de versterking van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid in de spoorzones .

De 4 partijen gaan de komende maanden gezamenlijk met betrokken inwoners van de 3 gemeenten aan de slag om de knelpunten en verbetermaatregelen binnen de spoorzones in beeld te brengen. Op basis van dit inzicht zullen in 2014 en 2015 verbetertrajecten worden ingezet.

Contact

Contactpersoon bij gemeente Moerdijk is Veiligheidscoördinator de heer Jeroen van Venrooij. U kunt hem bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 14 0168 of via mail: jeroen.van.venrooij@moerdijk.nl