Industrieterrein Moerdijk

Het bedrijvenpark Moerdijk is door een groengebied afgescheiden van de woonomgeving. Achter dat groen ligt één van de modernste industrieterreinen ter wereld dat werk biedt aan ongeveer vijfduizend mensen. Het terrein heeft een bruto-oppervlakte van 2600 hectare en telt vier havens. Het bedrijvenpark is verdeeld in zes gebieden. Gelijksoortige bedrijven liggen dicht bij elkaar en dat bevordert de samenwerking. Het Industrial Park is het grootste deelgebied van het bedrijventerrein. Het is ontwikkeld voor chemische en zware industriële bedrijvigheid. Daar zijn onder andere Basell, Shell en Dr. Kolb gevestigd. Ook heeft Moerdijk een grote zeehaven, Seaport Moerdijk, waar zeeschepen met een diepgang tot 8.40 meter kunnen binnenvaren. Voor de bedrijven die zich bezig houden met op- en overslag, bewerking en distributie van stukgoed en containers is een moderne centrale overslagterminal aangesloten op een interne baan naar de achterliggende bedrijven. Een bijzonder deelgebied op het industrieterrein is het Ecopark, met bedrijven die actief zijn in milieu- en energietechnologie. AZN, SNB en EPZ zijn daar onder andere gevestigd.

Distriboulevard Moerdijk is bestemd voor weggebonden Europese distributie- en productiebedrijven die een representatieve locatie wensen en die optimaal bereikbaar willen zijn. Het Europark Moerdijk is met name bestemd voor distributiecentra van grote ondernemingen die op deze locatie maximaal voordeel halen uit de centrale ligging van Moerdijk, tussen de belangrijke havens van Rotterdam en Antwerpen en de luchthavens Schiphol en Zaventem.

Het servicepoint Moerdijk, een centrum met zakelijke dienstverleners, maakt het industrieterrein compleet.