Brandveiligheid, omgevingsvergunning of gebruiksmelding

Bent u verantwoordelijk voor een (horeca)bedrijf, school, instelling of een pand waar veel mensen in verblijven? Let er dan op dat het gebruik van de inrichting brandveilig is. De gemeente stelt hiervoor een omgevingsvergunning op. Het kan zijn dat u het gebruik slechts hoeft te melden.

Aanvragen

U doet de vergunningcheck via het omgevingsloket op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om te zien of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 1. Als u een vergunning nodig heeft, dan kunt u deze via dezelfde module ook digitaal aanvragen. Ook als u kunt volstaan met een melding, dan kunt u dat via deze module een melding aan de gemeente doen. U heeft daarvoor wel uw DigiD inlogcode nodig (voor bedrijven uitsluitend nog via 'eHerkenning', kijk hiervoor op de website van het ministerie van Economische Zaken);
 2. U krijgt schriftelijk antwoord van het bevoegd gezag. Dat kan de gemeente zijn, maar ook de provincie, het waterschap of de rijksoverheid;
 3. Meestal is overleg nodig met het bevoegd gezag: een omgevingsvergunning vereist namelijk maatwerk;
 4. Als uw aanvraag wordt gehonoreerd, dan wordt de vergunning toegestuurd (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt);
 5. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. In het besluit staat hoe u dat moet doen.

procedure

Hier is de uitgebreide voorbereidingsprocedure is van toepassing. Voor deze procedure geldt een doorlooptijd van zes maanden met een mogelijke verlenging van zes weken.

 1. Tijdens deze procedure zal de vergunning eerst zes weken in ontwerp ter inzage worden gelegd;
 2. U, maar ook anderen, hebben dan de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken bij het bevoegd gezag;
 3. De meningen worden meegenomen in de definitieve vergunning, waar vervolgens weer beroep bij de bestuursrechter tegen open staat.

De gebruiksmelding moet u vier weken voor ingebruikname indienen.

Meenemen

De eisen voor het verstrekken van een omgevingsvergunning of een melding verschillen per inrichting. Dit geldt ook voor de informatie over de inrichting die u moet overleggen. Het bevoegd gezag zal u aangeven wat u aan documenten moet meenemen of opsturen.

Voorwaarden

U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen als u:

 • Aan meer dan 5 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf wordt verschaft (bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en hotels);
 • Aan meer dan 10 kinderen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten dagverblijf zal worden verschaft (bijvoorbeeld kinderdagverblijven en basisscholen).

Gebruiksmelding

Bij sommige gebouwen kan worden volstaan met het doen van een melding. Voor gebouwen waar meer dan 50 personen in verblijven (en waar niet in wordt geslapen) is dit het geval. Ook bij het in gebruik nemen van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur en als er een gelijkwaardig oplossing wordt toegepast op een in hoofdstuk 6 of 7 van het Bouwbesluit 2012 genoemd voorschrift met betrekking tot brandveiligheid moet een melding worden ingediend.

 • U moet wel dezelfde documenten overleggen als bij de vergunning;
 • U hoeft geen leges te betalen;
 • De gebruiksmelding dient u vier weken voor ingebruikname in te dienen.

Kosten

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik (gebruiksvergunning)

 • Bruto vloeroppervlakte tot en met 1000 vierkante meter: € 1.040,00
 • Bruto vloeroppervlakte vanaf 1000 tot en met 5000 vierkante meter: € 2.312,00
 • Met een bruto vloeroppervlakte vanaf 5000 m2: € 4.624,00

Gerelateerde producten