Wet inburgering biedt kansen voor ondernemers

Geplaatst: 1-2-2021

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De gemeente krijgt dan een centrale rol in het begeleiden van nieuwkomers die moeten inburgeren. Momenteel zijn de voorbereidingen voor de nieuwe wet inburgering in volle gang. Samen met het Werkplein Hart van West-Brabant maakt de gemeente Moerdijk plannen om te zorgen dat alles straks soepel verloopt. De nieuwe wet biedt kansen voor ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vinden.

De route naar werk komt meer centraal te staan in de nieuwe inburgeringswet. Bedoeling is dat straks parallel aan de inburgering een arbeids- of ervaringsplaats wordt gevonden, zodat de nieuwkomer de Nederlandse taal sneller machtig wordt en de inburgering beter verloopt. 

Om nieuwe statushouders een plaats te geven in het arbeidsproces gaat het Werkplein op termijn op zoek naar ondernemers die er voor open staan om nieuwkomers een plek te geven binnen hun organisatie. Als ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt kunt u dus straks uw steentje bijdragen door arbeids- of ervaringsplaatsen ter beschikking te stellen voor statushouders. Meer weten? Neem dan contact op met Hylke van Beek van het Werkplein. Het is overigens ook nu al mogelijk om statushouders bij uw bedrijf te betrekken; daarvoor kunt u contact leggen met het WerkgeversServicepunt van het Werkplein Hart van West-Brabant.