Eigen bijdrage in de kosten

Voor de meeste voorzieningen of ondersteuning vanuit de Wmo moet u een wettelijke eigen bijdrage betalen. U betaalt nooit meer dan de werkelijke kosten van de ondersteuning of voorziening.

De eigen bijdrage bedraagt €20,60 per maand en wordt geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

In een aantal situaties hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Meer informatie vindt u op hetcak.nl.