Wie komen er in aanmerking voor een ontheffing voor de blauwe zone?

Alleen bewoners binnen de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen hebben de mogelijkheid om per adres één parkeerontheffing aan te vragen. De volgende voorwaarden gelden hierbij:

  • U woont aan de blauwe zone in het centrum van Zevenbergen 
  • U hebt geen eigen parkeergelegenheid aan huis 
  • Het gemotoriseerde voertuig (met meer dan 2 wielen) staat op uw naam

Op de dagen en tijdstippen dat de blauwe zone geldt ,wordt u verzocht om een tweede auto te parkeren op de langparkeerplaatsen, zoals de Kasteeltuin.

Als ondernemer in het centrum van Zevenbergen krijgt u en uw personeel geen parkeerontheffing. U en uw personeel worden verzocht gebruik te maken van de langparkeerplekken buiten de blauwe zone, waaronder de Kasteeltuin. Laden en lossen binnen de voetgangerszone blijft als vanouds mogelijk in de ochtend van 7-11 uur en in de avond van 17-19 uur.