Moet ik elk jaar een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer indienen?

Ja, u moet ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen.