Start werkzaamheden Zevenbergschen Hoek

Geplaatst: 21-6-2016

Vanaf maandag 27 juni start de gemeente Moerdijk met de eerste werkzaamheden die de overlast van sluipverkeer in Zevenbergschen Hoek moet beperken. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Heijmans. Als eerste is het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg aan de beurt.

Op dit gedeelte wordt de voorrangssituatie gewijzigd (de doorgaande route wordt een voorrangsweg). Ook worden er snelheidsbeperkende plateaus aangelegd en krijgen de fietsstroken een rode kleur. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting zes weken duren. We voeren zoveel mogelijk werkzaamheden tegelijk uit, om zo de periode van overlast voor het verkeer zo kort mogelijk te houden. Tijdens de werkzaamheden is de doorgaande route afgesloten voor het verkeer, dat volgt dan een omleidingsroute via de snelweg. 

Mochten u vragen hebben, dan kunnen zij contact opnemen met Heijmans Wegen B.V., bereikbaar op werkdagen van 08:00 t/m 16:00 uur via telefoonnummer 078 6533000. Hoewel enige overlast niet te vermijden is, proberen wij deze tot een minimum te beperken.

Verbeteren leefbaarheid Zevenbergschen Hoek

Deze werkzaamheden zijn onderdeel van een aantal maatregelen die de gemeente samen met de inwoners van Zevenbergschen Hoek heeft opgesteld, om de leefbaarheid te verbeteren. Sluipverkeer binnen de gemeentegrenzen wordt door een aanzienlijk deel van de inwoners als een belangrijke bron van overlast ervaren. 

Werkzaamheden traject De Vlijt

Na het afronden van de werkzaamheden aan het traject Hoge Zeedijk-Gelderseweg start de gemeente na de bouwvak met het verkeersveiliger maken van de route via De Vlijt. Bedoeling is om dan fiets- en autoverkeer van elkaar te scheiden. In opdracht van een aantal nutsbedrijven wordt dan eerst een aantal kabels omgelegd. Exacte planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend; omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging van de aannemer voor een informatieavond.

Werkzaamheden traject Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat

Derde en laatste traject dat wordt aangepakt is het gedeelte Driehoefijzerstraat-Hoofdstraat. Invulling van de uitvoering en planning volgt later dit jaar, in overleg met inwoners van Zevenbergschen Hoek, wanneer zichtbaar is wat het effect is van de uitgevoerde maatregelen aan de trajecten Hoge Zeedijk-Gelderseweg en De Vlijt.