Delta Rhine Corridor

Om de klimaatdoelen te halen is het nodig de CO2-uitstoot van zware industrieën in Nederland en Duitsland te verminderen. Om dat te bereiken zijn nieuwe grondstoffen en brandstoffen nodig. De Delta Rhine Corridor zorgt voor het transport van die stoffen en zorgt dat windenergie vanaf zee ook in het binnenland te gebruiken is.

Een samenwerking van internationale bedrijven wil een aantal buisleidingen naast elkaar ontwikkelen voor het ondergrondse transport van stoffen (waterstof, CO2 en ammoniak) en drie gelijkstroomkabels tussen Rotterdam, Geleen en de Duitse grens. De buisleidingen in het plan lopen ook door de gemeente Moerdijk. De reserveringsstrook voor deze buisleiding is al sinds 2012 in het Rijksbeleid opgenomen, maar is tot nu toe in onze gemeente niet benut. 

Meer informatie

Nieuws