Scheiden of einde geregistreerd partnerschap

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap kan ontbonden worden door echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie. Uw advocaat zorgt er meestal voor dat de stukken worden toegestuurd naar de gemeente voor inschrijving van de echtscheiding of beëindiging partnerschapsregistratie. Wilt u zelf de inschrijving of beëindiging melden, dan kunt u hiervoor enkel op afspraak bij ons terecht. 

Aanvragen

Uw advocaat regelt meestal de inschrijving van uw echtscheiding/beëindiging geregistreerd partnerschap. Wilt u zelf de inschrijving van de beëindiging melden, dan kunt u hiervoor alleen op afspraak bij ons terecht.

Meenemen

Inschrijving van echtscheiding bij de gemeente

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand;
  • Een afschrift van de echtscheidingsbeschikking (uitspraak van de rechtbank);
  • De akten van berusting, dit betekent dat u niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechter;
  • Uw geldig legitimatiebewijs.

Inschrijving van beëindiging geregistreerd partnerschap bij de gemeente

Beëindiging door rechtbank:

  • Een schriftelijk verzoek tot inschrijving in de registers van de burgerlijke stand;
  • Een afschrift van de uitspraak van de rechtbank;
  • Indien van toepassing: een verklaring van de rechtbank dat er geen beroep is ingediend;
  • Uw geldig legitimatiebewijs.

Beëindiging door een overeenkomst:

  • De verklaring van beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
  • Uw geldig legitimatiebewijs.

Voorwaarden

Echtscheiding

Een huwelijk kan worden ontbonden door echtscheiding. Bij een echtscheiding is tussenkomst van een rechter nodig. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Na uitspraak van de rechter meldt de advocaat de echtscheiding bij de gemeente waar het huwelijk werd voltrokken. De echtscheiding is definitief als de beschikking van de rechter binnen zes maanden in de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven.

Beëindiging geregistreerd partnerschap

Een geregistreerd partnerschap kan zonder tussenkomst van een rechter ontbonden worden. Dit kan alleen als beide partners het eens zijn en zij geen gezamenlijke minderjarige kinderen hebben. De beëindiging van een geregistreerd partnerschap gebeurt dan door een overeenkomst bij een notaris of advocaat.

Bent u het niet eens met elkaar of zijn er gezamenlijke minderjarige kinderen, dan geldt dezelfde procedure als bij een echtscheiding.

De beëindiging van een geregistreerd partnerschap is definitief als de overeenkomst (van de advocaat of notaris) of de beschikking (van de rechter) binnen drie maanden in de registers van de burgerlijke stand waar het geregistreerd partnerschap heeft plaatsgevonden, is ingeschreven.

Kosten

Aan deze dienst of dit product zijn geen kosten verbonden.