Overlast houtstook

Het stoken van hout kan (stank)overlast veroorzaken in de directe omgeving. Bovendien is de rook van een houtvuur ongezond: voor mensen in de buurt én voor uzelf als stoker. De rook van een houtvuur bevat namelijk schadelijke stoffen, zoals fijnstof, kankerverwekkende koolwaterstoffen en koolmonoxide.

Ervaart u overlast door houtstook door houtkachels of openhaarden in de omgeving?

Dat is altijd vervelend. Zeker als u daardoor last krijgt van gezondheidsproblemen, zoals tranende ogen, benauwdheid of andere allergische reactie. Dit is niet wenselijk. Het probleem van de ervaren overlast  is helaas niet zo snel weg te nemen door onze gemeente. Er geldt namelijk geen algemeen landelijk stookverbod.  Uw buren mogen dus in principe altijd stoken. Ook zijn er geen duidelijk meetbare uitstootnormen voor bijvoorbeeld het aantal rook-/roet- of andere stofdeeltjes of stoffen een houtkachel of openhaard mag uitstoten. Er is dus niet duidelijk wanneer houtstook ook aantoonbaar en meetbaar overlast veroorzaakt.

Wat zijn uw mogelijkheden om overlast door houtstook tegen te gaan?

 • Ga in gesprek met de buren, die de overlast veroorzaken. Vaak realiseren uw buren zich niet eens dat hun activiteiten bij u of anderen overlast veroorzaken. Een gesprek doet dan wonderen;
 • Als uw buren niet in gesprek willen met u, dan kunt u eventueel onze professionele buurtbemiddeling inschakelen. 
 • Als ook dat niet lukt, dan kunt u eventueel via de privaatrechter uw buren aansprakelijk stellen op grond van het Burenrecht (boek 5 Burgerlijk wetboek). Hiervoor moet u dan wel kunnen bewijzen dat er sprake is van een onduldbare overlast.

Hoe kunt u overlast door houtstook zelf voorkomen?

Als gebruiker van een houtkachel of openhaard kunt u ook vooraf overlast voor uw buren en omgeving voorkomen door:

 • Afspraken te maken met uw buren over tijdstippen en duur van stoken;
 • Altijd rekening te houden met uw omgeving als u stookt. (Ziet u bijvoorbeeld een (ongewilde) sterke rookontwikkeling , handel daar naar en pas uw stookgedrag aan);
 • Niet te stoken bij windstil weer;
 • Alleen daarvoor bedoeld openhaard hout te gebruiken;
 • Geen bewerkt afvalhout te verbranden (bijvoorbeeld gebeitst, geschilderd, geloogd hout) of andere schadelijke materialen (kunststoffen, plastic etc.) te gebruiken
 • Voorafgaand aan het stoken eerst op de website van Stookwijzer te bekijken of er geen negatief stookadvies geldt voor uw omgeving;

Kan onze gemeente handhavend optreden tegen overlast door houtstook?

Handhavend optreden tegen normale houtstook is niet mogelijk. Iedere persoon ervaart overlast namelijk anders. Wat voor de ene persoon erg vervelend is, is dat niet altijd voor een andere persoon.  Daarom zijn er vaak wettelijke normen, zodat voor een ieder objectief duidelijk is wanneer er wel of geen sprake is van een overtreding/overlast. Voor normale houtstook gelden er helaas geen landelijke  inhoudelijke normen, concrete verboden of andere regels.

Handhavend optreden tegen houtstook is dus alleen in zeer extreme gevallen mogelijk als de overlast voor een ieder onduldbaar is.

Bijvoorbeeld wel bij:

 • De straat staat regelmatig vol met zeer dikke ondoorzichtige blauwe of zwarte rook. Dit duidt dan vaak op een niet goed werkende schoorsteen of onvolledige verbranding of niet geschikt stookmateriaal.
 • De schoorsteen is bouwkundig niet goed aangebracht. Deze voldoet dan niet aan de normen van het Bouwbesluit;
 • Stoken van afval, afvalstoffen of andere niet geschikte stookmaterialen;

Bijvoorbeeld niet bij:

 • Een enkele keer stoken:
 • Niet langdurig stoken;
 • Juiste stookmaterialen
 • Witte doorzichtige rook/damp;
 • Een op juiste wijze aangebrachte schoorsteen;
 • Normaal gebruik.
 • Voedsel bereiden op barbecue, oventje;
 • Vuurkorf;

Voorkom dus dat u onnodig meldingen indient. Er is vaak in 95 % van de gevallen geen sprake van overlast waar wij iets voor u tegen kunnen doen.

Houd rekening met elkaar

Ons advies is samenvattend; houd altijd rekening met uw omgeving en elkaar en maak duidelijke afspraken met uw buren om overlast en burenruzie te voorkomen. Dat laatste wil niemand.

Download de infographic 'Stookalert'