Hoe lang blijft de locatie?

Wij gaan met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) afspreken dat de locatie maximaal 15 jaar blijft.