Hoe lang blijft de locatie?

Wij hebben met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) afgesproken dat de locatie maximaal 15 jaar blijft.