Waar op de Schansdijk is de locatie?

In eerste instantie was het de bedoeling om de opvanglocatie te bouwen ten noorden van de huisvesting voor Oekraïners (Kafra Towers). Dit in verband met de eerder gevonden sporen van vervuiling op de zuidelijke kavel en de onduidelijkheid over de benodigde oppervlakte voor de inrichting en bouw van de COA huisvesting. Zowel de gemeenteraad als omwonenden en omliggende bedrijven hebben hierover vragen gesteld. Het college heeft toen beloofd nader te onderzoeken of de zuidelijke kavel geschikt kan zijn. Inmiddels is duidelijk dat de vervuiling op de zuidelijke kavel verwijderd kan worden zonder de planning van het COA te verstoren. Ook weten we nu dat de grootte van de gewenste COA accommodatie op de zuidelijke kavel past. De keuze voor de zuidelijke kavel heeft bovendien de voorkeur bij de omwonenden en omliggende bedrijven. Het COA wil de lijn van de gemeente volgen en de wensen van de omgeving zo goed mogelijk respecteren. Met het oog op dit alles, heeft het college op 3 oktober 2023 besloten te kiezen voor huisvesting op de zuidelijke kavel.