Wat is de planning?

Het COA dient de vergunningaanvraag eind december 2023 in. Daarna gelden de gebruikelijke termijn voor de afhandeling hiervan. Nadat de vergunning definitief is verleend, kunnen de werkzaamheden starten. Tegen de vergunningverlening kunt u, als u dat zou willen, bezwaar maken.