Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Ook vangt het COA statushouders op totdat zij een woning in de gemeente waaraan zij gekoppeld zijn hebben gekregen.

Bezoek voor meer informatie de website van het COA. Het COA is straks verantwoordelijk voor het beheer van de opvanglocatie aan de Schansdijk.