Wat als een vluchteling uit Oekraïne niet de Oekraïense nationaliteit heeft?

Als u:

  • op 23 februari 2022 een door Oekraïne erkende vluchteling was of,
  • op 23 februari 2022 een geldige Oekraïense verblijfsvergunning had,

dan valt u onder de tijdelijke regeling Oekraïne.

U wordt ingeschreven in geschreven in de gemeentelijke Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP). U komt dan bijvoorbeeld in aanmerking voor opvang in een Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO).

Kan u niet aantonen dat u erkend vluchteling was of een verblijfsvergunning had?

Dan moet het verblijf in de Gemeentelijke Opvang Oekrainers (GOO) worden beëindigd en kunt u mogelijk gebruik maken van terugkeerondersteuning naar uw land van herkomst. Kijk voor meer informatie op: Basisvertrekondersteuning | Ondersteuning bij terugkeer | Dienst Terugkeer en Vertrek

Mocht u gevaar lopen in het land van herkomst dan kunt u asiel aanvragen: Asiel aanvragen in Nederland | IND