Hulp voor gedupeerden van de toeslagenaffaire kinderopvang

De Belastingdienst van het Rijk is bij veel ouders te streng geweest met het terugvragen van kinderopvangtoeslag. Dit staat bekend als de ‘toeslagenaffaire’. Bent u een gedupeerde van de toeslagenaffaire? Dan komt u in aanmerking voor een financiële vergoeding van de Belastingdienst.

Maar voor wie in de problemen is geraakt, is een financiële vergoeding niet altijd voldoende. Er kunnen problemen zijn ontstaan rondom huisvesting, schulden, inkomen, zorg en het gezin. Heeft u ook problemen gekregen? Wij helpen u graag verder.

Hulp voor gemelde gedupeerde ouders

Zijn er problemen op het gebied van uw gezondheid, werk, woning of gezin. Wij helpen u graag verder. Bekijk de pagina 'hulp aan ouders'

Hulp voor kinderen van gedupeerde ouders

Bij de problemen met de toeslag voor kinderopvang gaat het vaak over ouders. Maar ook kinderen en jongeren zijn slachtoffer. Voor hen is de Kindregeling gemaakt. De kindregeling moet kinderen helpen om weer positief naar de toekomst te kijken. De Kindregeling biedt steun op verschillende gebieden. Kinderen van gedupeerde ouders ontvangen een geldbedrag van de belastingdienst. Voor hulp bij vragen over onderwijs, geldzaken, werk of zorg biedt de gemeente hulp. Bekijk de pagina 'hulp aan kinderen'

Hulp voor ex-partner

De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Zodat ook de compensatie naar 1 ouder gaat: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. In sommige situaties kan dit tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex-partners te compenseren.

Voor gedupeerde ex-partners wordt een aanvullende wet gemaakt. Deze wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de Tweede Kamer. Naar verwachting is dat in april 2023. De start van de uitvoering is afhankelijk van de behandeling van het aanvullende wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Het streven is de uitvoering te starten vanaf 1 juli 2023. De voorbereidingen voor de uitvoering van de regeling worden al zo veel mogelijk getroffen. Aanmelden voor deze regeling kan nog niet. De laatste ontwikkelingen van de ex-partnerregeling maken we bekend op deze website.

Kunt u daar niet op wachten en heeft u u nu hulp nodig. Dan helpen we u ook graag verder. Bel dan 140168 en vraag naar het Wmo-loket voor zorg en ondersteuning of naar het team financiële vragen en schuldhulpverlening als u hulp bij uw financiën nodig hebt.

Bekijk meer informatie op de pagina 'hulp aan ex-partner'

Gratis juridische hulp voor gedupeerde ouders toeslagenaffaire

De Belastingdienst/Toeslagen heeft een regeling voor gratis rechtsbijstand voor de gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire. Als u dat wilt kunt u kosteloos een advocaat krijgen. Deze gratis rechtsbijstand is beschikbaar via de Raad voor Rechtsbijstand.

Er zijn 2 voorwaarden:

  • U heeft een procedure bij de Belastingdienst/Toeslagen lopen die gaat over herstel van geleden schade in de toeslagenaffaire.
  • U heeft géén rechtsbijstandverzekering die de volledige kosten van rechtsbijstand in het kader van de herstelregeling dekt.

Kijk op de website van de Belastingdienst voor gratis juridische hulp.

De afgelopen tijd zijn sommige ouders benaderd door bedrijven of personen die juridische hulp aanbieden. Hulp aanbieden is niet verboden. Het is wel belangrijk dat een aanbieder duidelijke informatie geeft over wie zij zijn, wat ze precies voor u kunnen doen en wat het kost. U kunt bij de Raad voor Rechtsbijstand informeren of de bewuste advocaat onder de regeling valt en kan worden toegevoegd.

Let op: wees voordat u iemands hulp aanneemt voorzichtig met het delen van persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld geboortedatum, bankrekeningnummer of BSN. De Belastingdienst/Toeslagen deelt geen gegevens van ouders met advocaten.

Hulp van de BOink

Zoekt u hulp, maar lever niet van de overheid? Dan kunt u terecht bij de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOink).

Herstelregeling

Met de herstelregeling wil de Belastingdienst van het Rijk de fouten goedmaken die zij heeft gemaakt tijdens de toeslagenaffaire. Heeft de Belastingdienst van het Rijk nog geen contact met u opgenomen? Meld u dan aan voor de herstelregeling van de Belastingdienst. Ook vindt u hier meer informatie over bijvoorbeeld compensaties.