Vestigen vanuit het buitenland

Verhuist u vanuit het buitenland naar Moerdijk, of bent u het komend half jaar minimaal 4 maanden in Nederland? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de Gemeente Moerdijk. Als uw partner en/of kinderen ook ingeschreven moeten worden, dan moeten zij met u meekomen. Maak hiervoor een afspraak.

Settle from abroad - English translation

Aanvragen

U komt persoonlijk de verhuizing doorgeven aan de balie van het gemeentehuis. Dit is alleen op afspraak mogelijk. U neemt het volgende mee:

  • geldig origineel legitimatiebewijs
  • een reisdocument of ander document waaruit uw nationaliteit blijkt
  • als u in het buitenland bent geboren: een akte van geboorte. Het is mogelijk dat u de akte van geboorte moet laten legaliseren en vertalen
  • indien van toepassing een huwelijksakte of een echtscheidingsakte of een bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. Het is mogelijk dat u de akte of het bewijs moet laten legaliseren en vertalen.
  • Bij burgers afkomstig vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius een bewijs van uitschrijving van de plaatselijke instantie
  • Gaat u bij iemand inwonen:

Voorwaarden

Als u vanuit het buitenland verhuist naar Moerdijk dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst persoonlijk laten inschrijven bij de gemeente. Heeft u een partner en/of kinderen die ook moeten worden ingeschreven, dan moeten zij met u meekomen.

Korter dan 4 maanden verblijf in Nederland?

Bent u regelmatig in Nederland, maar korter dan 4 maanden per jaar of werkt u als buitenlander in Nederland? Dan kunt u zich als niet ingezetene laten inschrijven in de basisregistratie personen.
Dit kan niet bij alle gemeenten. In een aantal gemeenten zijn hiervoor speciale inschrijvingsloketten aanwezig. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Inwonen of samenwonen

U heeft schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner.

Kosten

Aan deze dienst zijn geen kosten verbonden.