Waarom is vooral deelgebied 1 nader onderzocht?

Deelgebied 1 valt in het rode gebied waar bij eerder onderzoek asbest is gevonden. Van deelgebied 2 en 3 valt maar een klein deel in het rode gebied.