Asbest en roet

Ik heb brandresten gevonden in mijn tuin, wat moet ik daarmee doen?

In een deel van Bosselaar Zuid is asbest gevonden. Woont u in de oranje of rode zone, dan kan het om asbest gaan. Daarbuiten is bij het nader onderzoek naar tuinen, daken en balkons  geen asbest gevonden. Woont u in de rode of oranje zone en heeft u brandresten in de tuin? Loop of rijd er niet doorheen. Zo voorkomt u dat ze verbrokkelen en er vezels in de lucht komen, of dat u vezels onder uw schoenen naar binnen loopt. Laat het materiaal liggen. Liggen de brandresten in uw tuin in de weg? Duw ze voorzichtig op een hoopje met een zachte bezem. Belangrijk is dat de restjes niet opdwarrelen. Die kans is klein als de restjes nat zijn door de regen. Maak ze eventueel zelf vochtig. Spoel de bezem daarna schoon, zo mogelijk boven een afvoerputje.

Woont u NIET in Bosselaar Zuid? Asbest is alleen aangetroffen in een deel van Bosselaar Zuid. U kunt de brandresten in uw tuin zelf opvegen en weggooien. Zit er roet op de auto, dan kunt u dit zelf afspoelen of de auto in de wasstraat (laten) wassen. Heeft u schade door de brand, neem dan contact op met uw opstalverzekeraar of de verhuurder van uw pand.

Klopt het dat er alleen in Bosselaar Zuid asbest is gevonden?

Ja. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onderzoek gedaan. Alleen in Bosselaar Zuid is asbest aangetroffen. De verdeling van de vervuiling in de wijk is vervolgens nader onderzocht. 

In welk deel van Bosselaar Zuid is asbest gevonden?

Een gespecialiseerd bedrijf heeft in kaart gebracht hoe de vervuiling is verdeeld in de wijk. Het was meteen al duidelijk dat in deelgebied 1 asbest is gevonden. Uit later onderzoek in december bleek dat van deelgebieden 2 en 3 alleen het noordelijk deel is vervuild met asbest. Op het kaartje markeert de rode stippellijn het definitieve gebied waarbinnen in december asbest is gevonden. In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Als alleen het noorden van deelgebied 2 is vervuild, waarom golden de maatregelen dan voor heel deelgebied 2?

Op basis van onderzoek meteen na de brand adviseerden deskundigen om de hele wijk af te sluiten. Deelgebied 2 is alleen bereikbaar via deelgebied 1, waarmee de kans reëel is dat er vervuiling wordt verplaatst.

Hoe is het vervuilde gebied onderzocht?

De Officier van Dienst heeft in samenspraak met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opdracht gegeven om de asbestverspreiding in kaart te brengen. Een gespecialiseerd bedrijf is in december ter plaatse geweest in de wijken in Zevenbergen. Hierbij zijn onder meer monsters genomen die vervolgens in een laboratorium zijn geanalyseerd.

Alleen in Bosselaar Zuid is asbest gevonden. In andere wijken ligt wel roet, maar daarin is geen asbest aangetroffen. De Omgevingsdienst heeft vervolgens ter plaatse in Zevenbergen de grenzen van het vervuilde gebied gecontroleerd. Conclusie van de controleurs is dat de grenzen kloppen: ook zij vonden geen asbest buiten dit gebied. Het asbest dat is gevonden in Bosselaar Zuid, is van een laag percentage. Dat betekent dat er relatief weinig gevaarlijke deeltjes in de stukjes zitten.

In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.

Waar vind ik de onderzoeken?

Ik zie nog afzettingen (bijv. lint) in de wijk. De wijk was toch schoongemaakt?

Sommige delen in de wijk zijn niet van de gemeente (bijvoorbeeld het braakliggend terrein achter de bouwkeet) en daar is nog niet schoongemaakt. Om die reden staat er een afzetting.

Waarom is alleen de wijk Bosselaar Zuid afgesloten?

Omdat alleen in Bosselaar Zuid asbest is aangetroffen.

Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is alleen schadelijk als u losse vezels inademt. En dat vooral als dit vaak en langdurig gebeurt. Het RIVM legt dit uit in hun folder.

Zit er nog asbest in de lucht nadat een brand is geblust?

In principe niet meer dan normaal. In de buitenlucht komen sowieso kleine hoeveelheden asbestvezels voor. Iedereen ademt dus elke dag een beetje asbest in, ook als er geen brand is geweest.

Wat moet ik doen als ik in aanraking ben geweest met asbest of roet?

Het advies is om uw handen goed te wassen of zo nodig te douchen. Schoenen kunt u afspoelen of buiten laten staan. Kleding kan zo nodig gewassen worden. Daarna kunt u het gewoon weer dragen.

Kan ik groente en kruiden uit mijn tuin nog eten?

Ja, dat kan, maar spoel ze extra goed af voor gebruik. Asbestvezels worden niet opgenomen door de plant maar blijven aan de buitenkant zitten. Groenten of kruiden die zichtbaar vervuild zijn kunt u beter niet eten vanwege andere schadelijke stoffen die in brandresten zitten.

Ik woon niet in Bosselaar Zuid, maar was daar wel tijdens de brand. Moet ik ook maatregelen nemen?

De schoenen die u aanhad kunt u afspoelen of schoonmaken met nat keukenpapier. Kleding waar eventueel deeltjes op zitten, kan gewoon gewassen worden. Eventuele vezels worden daarbij uit de kleding gewassen. Klop de kleding niet uit voor het wassen.

Ik woon (net) buiten Bosselaar Zuid en er zitten roetdeeltjes op mijn auto, wat kan ik doen?

U kunt uw auto afspoelen of in de wasstraat (laten) wassen.

Ik heb tijdens de brand rook ingeademd, wat moet ik nu doen?

Als u verder geen klachten heeft, hoeft u niets te doen. Blootstelling aan rook kan gezondheidsklachten geven, zoals bijvoorbeeld hoesten, benauwdheid, geïrriteerde slijmvliezen. Normaal gesproken verdwijnen de klachten als u weer uit de rook bent. Heeft u aanhoudende gezondheidsklachten? Neem dan contact op met uw huisarts.

Ik woon niet in Bosselaar zuid, mogen de kinderen hier buitenspelen?

Ja.