Hoe is het vervuilde gebied onderzocht?

De Officier van Dienst heeft in samenspraak met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opdracht gegeven om de asbestverspreiding in kaart te brengen. Een gespecialiseerd bedrijf is in december ter plaatse geweest in de wijken in Zevenbergen. Hierbij zijn onder meer monsters genomen die vervolgens in een laboratorium zijn geanalyseerd.

Alleen in Bosselaar Zuid is asbest gevonden. In andere wijken ligt wel roet, maar daarin is geen asbest aangetroffen. De Omgevingsdienst heeft vervolgens ter plaatse in Zevenbergen de grenzen van het vervuilde gebied gecontroleerd. Conclusie van de controleurs is dat de grenzen kloppen: ook zij vonden geen asbest buiten dit gebied. Het asbest dat is gevonden in Bosselaar Zuid, is van een laag percentage. Dat betekent dat er relatief weinig gevaarlijke deeltjes in de stukjes zitten.

In januari is nader onderzoek gedaan naar daken, tuinen en balkons. Op basis hiervan is het gebied ingedeeld in zones . In de gele zones is geen asbest gevonden. In de oranje zones vond de onderzoeker één tot enkele asbesthoudende brandrestanten per perceel. In het rode gebied vond de onderzoeker meerdere asbesthoudende brandrestanten per perceel.