Wordt afval opgehaald in Bosselaar Zuid?

Sinds maandag 16 januari is de afvalinzameling in Bosselaar Zuid hervat. Uw gft-, plastic- en papiercontainers worden weer geleegd op de dagen die in de AfvalWijzer staan. De verzamelcontainers die tijdelijk aan de Bloedkoraal stonden, zijn weggehaald in de week van 16 januari.