Vragen en antwoorden omgevingsvisie

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Heeft dit invloed op de omgevingsvisie van de gemeente?

Nee, uitstel van de inwerkingtreding heeft geen invloed op het proces van de gemeentelijke omgevingsvisie.

Welke bronnen worden naast de input van inwoners nog gebruikt om de omgevingsvisie op te stellen?

We maken onder meer gebruik van informatie op basis van bestaand beleid, data over lokale, regionale en nationale trends en verkenningen en kennis van deskundigen vanuit samenwerkingspartners.

Worden wij wekelijks op de hoogte gehouden met een nieuwsbrief?

Er komt geen wekelijkse nieuwsbrief. Wel sturen we de mensen die hebben aangegeven op de hoogte te willen blijven een mail op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is. 

Hoe representatief is de gehouden enquête?

Via het inwonerspanel namen 457 respondenten  deel. Daarnaast deden 544 respondenten mee via de open link. In totaal vulden 1.001 respondenten de vragenlijst volledig in. Met het aantal respondenten (1.001) kunnen we met een betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 3,05% uitspraken doen over de populatie. Binnen dit panelonderzoek zijn de resultaten gewogen naar leeftijd. Hiermee zijn de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van de niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek.