Verkeersveiligheidsplan

Tientallen extra maatregelen moeten er de komende tien jaar voor zorgen dat de gemeente Moerdijk nog (verkeers)veiliger wordt. Ze staan allemaal in het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028.

Met het Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018 – 2028 wordt ingezet op het nog veiliger maken van de wegen binnen de gemeente Moerdijk. Het plan bevat tientallen maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de verkeersveiligheid binnen de gemeente Moerdijk een extra impuls krijgt. De focus ligt daarbij op de doelgroepen: kinderen (schoolgaande kinderen), ouderen, voetgangers, fietsers, automobilisten en zwaar verkeer.

Het aantal verkeersdoden is zowel landelijk als binnen de gemeente Moerdijk gedaald. Maar daarentegen is het aantal verkeersslachtoffers gestegen. Om deze stijging tegen te gaan is dit plan opgesteld. Om nieuwe ongevallen te voorkomen willen we preventief gaan handelen. In het nieuwe verkeersveiligheidsplan wordt onder andere ingezet op zichtbaarheid van kruispunten en veiligere fiets- en loopverbindingen. Maar ook op samenwerkingsverbanden met de handhaving (politie en gemeentelijke toezichthouders).

Helaas kan niet alles opgelost en voorkomen worden. Uiteindelijk ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de verkeersdeelnemers zelf. Iedere deelnemer weet dat hij of zijn zich aan de maximumsnelheid moet houden, dat telefoongebruik gevaarlijk kan zijn en dat gestopt moet worden wanneer er een voetganger oversteekt bij een zebrapad. Helaas gebeurt dit niet altijd. Daarom kiezen we er in dit plan ook voor om extra in te zetten op de bewustwording van risicogedrag van de verkeersdeelnemers zelf.

Verkeersveiligheidsplan Moerdijk 2018-2028

Bekijk het Verkeersveiligheidsplan 2018-2028.