Dhr. G.J.M. Blom

Gegevens over Dhr. G.J.M. Blom
Naam: Dhr. G.J.M. Blom
Voorletters G.J.M.
Functie(s): Wethouder, 3e Loco-burgemeester
Rollen: Lid College
Telefoon: 14 0168
E-mailadres:
Portefeuille:
 • Welzijn
  • Cultuur & Sport
 • Werk, inkomen en schuldhulpverlening
 • Volwassenenonderwijs
 • Duurzaamheid
 • Communicatie
 • Dienstverlening en Informatisering
Nevenfuncties:
 • Bestuurslid lntergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van WeslBrabant
 • Bestuurslid Werkvoorzieningschap West-Brabant
 • Bestuurslid (AB) GR Schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
 • Vertegenwoordiger Gezamenlijke Regeling ICT WBW
 • Lid kopgroep RES 2030
 • Lid bestuurlijk overleg Waterkring West (Duurzaamheid)
 • Lid bestuurlijk overleg Windenergie A16
 • Lid bestuurstafel sociaal domein
 • Jurylid Cultuurprijs Stichting Cultuur Moerdijk