Onderhoud Predikherenstraat

Op de Dokter Poelstraat, Vijverstraat, Markiezenlaan en Predikherenstraat te Standdaarbuiten vindt er onderhoud plaats aan de wegen, riolering en het groen.

Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Wat komt er?

Vanuit drie disciplines zijn er onderhoudsopgaven:

  • Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer naar een veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het 30 km/u gebied nemen we gelijk de verkeerskundige aanpassingen mee.
  • Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen.
  • Groen: De groenstructuur wordt versterkt en door de aanplant van meer groen wordt hittestress verminderd

 Predikherenstraat Standdaarbuiten

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op donderdag 31 augustus stond de inloopavond gepland. De bewoners hadden eventueel ook de gelegenheid om digitaal te reageren.

Planning

De voorbereiding en het contracteren van een aannemer staat gepland voor december 2023. Het voornemen is om in Q1 van 2024 te starten met de werkzaamheden.

Meer informatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail