Onderhoud Predikherenstraat

Op de Dokter Poelstraat, Vijverstraat, Markiezenlaan en Predikherenstraat te Standdaarbuiten vindt er onderhoud plaats aan de wegen, riolering en het groen.

Een veilige, energiezuinige en klimaatbestendige woonomgeving en leefomgeving realiseren voor de inwoners. Naast opgaven die vanuit de inspectie van de verschillende onderdelen van de openbare ruimte naar voren komen, dient de openbare ruimte aangepast te worden op de uitdagingen die er zijn ten aanzien van een veranderend gebruik van de openbare ruimte en opgaven die van invloed zijn op onze openbare ruimte.

Wat komt er?

Vanuit drie disciplines zijn er onderhoudsopgaven:

  • Wegen: Het doel is het verhelpen van de onderhoudsachterstand en de weg weer naar een veilig en toegankelijk te maken voor alle gebruikers. De oude straatstenen worden vervangen voor nieuwe straatstenen. Voor de verbetering van de verkeersveiligheid in het 30 km/u gebied nemen we gelijk de verkeerskundige aanpassingen mee.
  • Riolering: Het riool is aan het einde van zijn levensduur. Het hemelwater wordt afgekoppeld van het bestaande gemengd stelsel. Tegelijkertijd wordt de oude rioolbuis van het gemend stelsel vervangen voor een gescheiden stelstel van Hemelwater en Vuilwater. De huisaansluitingen worden tot de erfgrens vernieuwd en het streven is om zoveel mogelijk woningen (50%) af te koppelen.
  • Groen: De groenstructuur wordt versterkt en door de aanplant van meer groen wordt hittestress verminderd

Bekijk de tekening

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Voordat we kunnen starten, gaan de kabel- en leidingbedrijven aan het werk in de wijk. Wij passen onze planning hierop aan.

Binnenkort starten er werkzaamheden in de hele wijk. Brabant Water gaat waterleidingen vervangen, Enexis werkt aan de elektriciteitskabels en gasleidingen en KPN legt glasvezel aan. Deze partijen informeren u over een aantal weken over hun precieze werkzaamheden.

Planning

Als eerste legt aannemer Circet glasvezel aan in opdracht van KPN/Glaspoort. Dit start in mei 2024 en duurt tot en met juni 2024.

Daarna start het werk aan de waterleiding, gasleiding en de elektriciteitskabels. Dit begint in mei 2024 en duurt ongeveer tot en met december 2025. Aannemer Van Vulpen voert dit werk uit in opdracht van Brabant Water en Enexis.

Als alles volgens planning verloopt, kan de gemeente in januari 2026 aan de slag met de riolering, het groen en de nieuwe bestrating.

Waarom start de gemeente niet eerder?

Het werk combineren zou ervoor zorgen dat de straten veel langer opgebroken zijn. Door het werk na elkaar te doen, blijft de wijk zo goed mogelijk bereikbaar.

Meer informatie

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail