Bedrijventerrein Zevenbergen Noord

Realiseren van de uitbreiding van ruimte voor bedrijven in Zevenbergen Noord.

Waar ligt deze locatie?

-

Wat is de laatste stand van zaken?

Op dit moment wordt het haalbaarheidsonderzoek verricht naar de actuele vraag naar uitbreidingsmogelijkheden voor bedrijven, in combinatie met het vervaardigen van een stedenbouwkundig plan. 

Om ongewenste grondspeculatieve handelingen te voorkomen is er door de gemeente Wvg gevestigd op gronden in het plangebied, inclusief gronden op het bestaande bedrijventerrein Koekoek I, die mogelijk voor ontsluitingsdoeleinden gebruikt zouden kunnen worden. De komende periode wordt aan het stedenbouwkundig plan gewerkt voor de invulling van dit gebied, dat later dit jaar gereed moet zijn.

Planning

  • Afronding haalbaarheidsfase: 4e kwart 2023
  • Planologie: 4e kwart 2023-2025
  • Bouwrijp maken: medio 2026
  • Vestiging bedrijven: medio 2026

Contact

Gemeente Moerdijk

Projectmanager András Incze
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Gijs van der Made
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Projectmanager Roy Lemmens
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Gemeente Moerdijk

Aanjager woningbouw kleine kernen Katrien van Eijck
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Mail

Nieuwsberichten