Oevers Roode Vaart

Dit totale project richt zich op de realisatie 25 tot 40 woningen aan de zuidkant van de kom van Zevenbergen aan de oevers van de Roode Vaart.

Stand van zaken

In april 2009 is een locatieontwikkelingsovereenkomst tussen ontwikkelaar AM en de gemeente ondertekend, om de ontwikkeling van de circa 40 woningen aan het water mogelijk te maken. De wens van de ontwikkelaar en van de gemeente is om een integrale benadering na te streven van de woningbouwopgave aan de Huizersdijk en de Generaal Allenweg. Het plangebied is opgeknipt in 3 fasen. Voor de 1e en een gedeelte van de 2e fase is een bestemmingsplan opgesteld, dat de mogelijkheid biedt voor de realisatie van maximaal 21 woningen (13 rechtstreeks en 8 via een wijzigingsbevoegdheid).

Na het doorlopen van de gebruikelijke bestemmingsplanprocedure, heeft de gemeenteraad op 6 september 2012 het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De provincie heeft ingestemd met die gewijzigde vaststelling. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft tot en met 14 november 2012 ter inzage gelegen. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan is beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 10 april 2013 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De uitspraak houdt in dat een gedeelte van het plandeel met de bestemming Wonen, waar maximaal 2 woningen mogelijk worden gemaakt, is vernietigd. Het overige gedeelte van het bestemmingsplan is goedgekeurd en onherroepelijk.

De eerste woningen binnen het goedgekeurde plandeel zijn inmiddels gerealiseerd. AM is bezig met de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan en een (aangepaste) verkaveling van het gebied.

AM heeft voor het project een website geopend, zie Oevers Roode Vaart

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Marleen Zantingh
Postbus 4
4760AA Zevenbergen
Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl

AM

Projectleider de heer W. de Kruif
Postbus 4052
3502HB Utrecht
Tel 030-6097222
Fax 0168-373 580
Mail
Website www.am.nl