Sporenbergstraat

Mede door de komst van de HSL is voetbalclub DHV (Den Hoek Vooruit) verplaatst van de Sporenbergstraat naar Bloemendaalse Zeedijk. Op het vrijgekomen terrein zullen 10 tot maximaal 25 grondgebonden woningen verrijzen. Aan de zuidkant van het plangebied realiseren wij enkele extra parkeerplaatsen voor het aangrenzende woongebied en aan de noordkant komt een wandelpad als aansluiting op de bestaande wandelpad langs het spoor.

Stand van zaken

Op dit moment werkt de gemeente Moerdijk aan de bestemmingswijziging van het terrein. Vooruitlopend op de wijziging van het bestemmingsplan zullen verschillende onderzoeken moeten worden uitgevoerd. Het ligt in de bedoeling om volgend jaar (2021) de definitieve bestemming vast te stellen, waarna de uitgifte van woonkavels of de realisatie van woningen kan aanvangen..

Meer informatie met betrekking tot dit project

Gemeente Moerdijk

Projectleider Sjon Stout
Postbus 4
4760AA Zevenbergen

Tel 14 0168
Fax 0168-373 580
Mail
Website https://www.moerdijk.nl