Trouwen in het buitenland

 • Voor sommige landen heeft u een verklaring van huwelijksbevoegdheid of een verklaring ongehuwd zijn nodig;
 • Neem eerst contact op met de buitenlandse autoriteit waar u gaat trouwen;
 • Maak dan een afspraak bij de gemeente.

Aanvragen

U en uw partner nemen het volgende mee:

 • Geldig origineel legitimatiebewijs;
 • Afschrift van de geboorteakte. Deze kunt u aanvragen in de gemeente waar u bent geboren;
 • Uittreksel uit de basisregistratie personen. Hierin moeten uw nationaliteit, burgerlijke staat en eventuele eerdere huwelijken of partnerschappen staan vermeld. Dit uittreksel kunt u aanvragen in de gemeente waar u woonachtig bent;
 • Als u eerder getrouwd bent geweest: een echtscheidingsakte, overlijdensakte of akte van ontbinding partnerschapsregistratie;
 • Indien van toepassing: Woont u in het buitenland? Dan heeft u ook een bewijs nodig dat u daar woont en een bewijs van uw nationaliteit en burgerlijke staat, afgegeven door de autoriteiten van dat land.

Zijn de gevraagde uittreksels of akten aanwezig in de gemeente Moerdijk, dan hoeft u deze niet mee te nemen.

Vertaling

Zijn bovengenoemde documenten niet in het Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld? Een in Nederland beëdigde vertaler moet de documenten dan eerst in het Nederlands vertalen, voordat u ze kunt gebruiken.

Legalisatie

Soms is legalisatie van de documenten vereist. Dit hangt af van het land van herkomst van de documenten. Vraag dit na bij de gemeente.

Meer over legalisatie van documenten vind u op rijksoverheid.nl.

Voorwaarden

Als u in het buitenland wilt trouwen, moet u aan de eisen van de buitenlandse autoriteit voldoen. Deze eisen zijn soms anders dan die in Nederland. Informatie over de documenten die u nodig hebt kunt u verkrijgen bij:

 • De Nederlandse ambassade in het land waar u wilt trouwen;
 • De buitenlandse instantie die uw huwelijk gaat sluiten.

Huwelijksbevoegdheid

Er kan voor het aangaan van een huwelijk in het buitenland gevraagd worden om een verklaring van huwelijksbevoegdheid. Deze verklaring is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. 

Wanneer iemand in Nederland een verklaring van huwelijksbevoegdheid vraagt moet hij in ieder geval aan twee voorwaarden voldoen:

 • Betrokkene moet de Nederlandse nationaliteit bezitten;
 • Betrokkene moet ingeschreven staan in een gemeente in Nederland of woonachtig zijn in het buitenland en als laatste een woonplaats in Nederland hebben gehad.

Soms volstaat een verklaring waaruit blijkt dat iemand, volgens de gegevens in de bevolkingsadministratie, niet gehuwd is. Informeer bij de buitenlandse autoriteiten welke documenten u precies moet overleggen.

Afgifte verklaring huwelijksbevoegdheid

Deze verklaring wordt afgegeven:

 • Aan degene, die in Nederland woonachtig is, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats;
 • Aan degene, die momenteel niet in Nederland woonachtig is, maar wel woonachtig is geweest, door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de laatste woonplaats in Nederland;
 • Aan degene, die niet in Nederland woonachtig is en nooit woonachtig is geweest, door het hoofd van de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging van Nederland in het land waar het huwelijk wordt voltrokken.

Kosten

Kijk voor kosten op: kosten huwelijk / geregistreerd partnerschap