Aan welke voorwaarden moet een alternatieve locatie voldoen?

De voorwaarden voor een alternatieve trouwlocatie zijn:

 1. de openbaarheid en toegankelijkheid van de locatie moet gegarandeerd zijn;
 2. de veiligheid van de aanwezigen dient gewaarborgd te zijn;
 3. de voltrekking dient binnen plaats te vinden (een huwelijk mag dus niet voltrokken worden in de open lucht, bijvoorbeeld op het dek van een schip);
 4. het schip dient tijdens de huwelijksvoltrekking vast aan de wal te liggen;
 5. de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode bij de ceremonie moeten in staat zijn om op een behoorlijke wijze hun functie te vervullen, te denken valt hierbij aan de inrichting zoals tafels en stoelen, evt. geluidsinstallatie, verkleedruimte enz.
 6. als er meer dan 50 personen aanwezig (zullen) zijn, is advies nodig van Vergunning en Handhaving in verband met brandveiligheid. Vinden er na de huwelijksvoltrekking festiviteiten plaats dan kan het evenementenbeleid van toepassing zijn. Kijk voor meer informatie in onze digitale balie onder 'Evenement organiseren'. Is er een evenementenvergunning nodig? Vergeet dan niet de volgende informatie bij de aanvraag in te dienen:
  1. Een plattegrond met daarop aangegeven:
   - waar de ceremonie plaatsvindt en met hoeveel mensen
   - waar het feest plaatsvindt en met hoeveel mensen
   - waar de voorwerpen precies geplaatst worden
   - aanduiding UIT / NOODUITGANG
   - voldoende uitgangen (en breedtes)
   - vluchtwegen
   - kleine blusmiddelen
   - versieringen en aankleding
  2. Als het evenement in een tent (van enige omvang) plaatsvindt moet u een tentboek en de constructiegegevens van de tent bij de aanvraag van de vergunning overleggen. (Een tentboek en constructiegegevens kunt u opvragen bij de organisatie waar u de tent huurt).