Wie mogen getuigen zijn bij ons huwelijk en hoeveel getuigen mogen we meenemen?

Iedereen die meerderjarig is (18 jaar of ouder) mag getuige zijn. Bij een huwelijk zijn minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanwezig. Wie dat zijn maakt niets uit, het hoeft geen familie te zijn.