Werkzaamheden Heinenoordtunnel / Haringvlietbrug

De komende jaren vinden er, in opdracht van Rijkswaterstaat en provincie, op en in de omgeving van Moerdijk diverse werkzaamheden plaats aan het wegennetwerk. In de zomer van 2023 staan er werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel gepland.

Verschillende wegen worden dan voor langere tijd afgesloten voor al het verkeer. Dit heeft in die periode een sterke impact op de bereikbaarheid van Moerdijk.

Als gemeente zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat, wegbeheerders in de regio, de veiligheidsregio, Connexxion, ondernemers en bewoners/bezoekers. Dit met als doel om de belangen van Moerdijk zo goed mogelijk te behartigen. Afsluitingen zijn noodzakelijk en helaas is hinder onvermijdelijk. Ondanks dat moeten we er alles aan doen om de verkeersoverlast zoveel als mogelijk te beperken.

Op de volgende uitklapbare pagina's vertellen we u in het kort wat de wegwerkzaamheden inhouden en verwijzen wij u door naar de websites van de opdrachtgevers. Daar vindt u alle actuele informatie rondom deze projecten.

Renovatie Haringvlietbrug

De Haringvlietbrug in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De klep van de brug, het bewegingswerk en de technische installaties en systemen zijn aan vervanging toe.

Door de renovatie blijft de brug ook in de toekomst veilig en de regio bereikbaar. In verband met de werkzaamheden aan de brug zal deze in de zomer van 2023 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Hinder is dan onvermijdelijk. Vanaf 1 januari ondervindt het scheepvaartverkeer hier al hinder van. Voor scheepvaart hoger dan 13 meter is dan geen bediening van de brug meer mogelijk.

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Haringvlietbrug vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Renovatie Heinenoordtunnel

De Heinenoordtunnel in de A29 is gebouwd in de jaren ’60 van de vorige eeuw. De tunnel is toe aan groot onderhoud en de technische installaties en systemen zijn toe aan vervanging. Door de renovatie blijft de Heinenoordtunnel ook in de toekomst veilig en beschikbaar. De tunnel is een cruciale schakel voor Zuid-Holland, West-Brabant, Zeeland en het internationale verkeer. Elke dag rijden er  ± 110.000 voertuigen doorheen. In verband met de werkzaamheden aan de tunnel zal deze in de zomer van 2023 in beide richtingen voor langere tijd afgesloten zijn voor al het verkeer. Ook in het voorjaar van 2023 is de tunnel meer dan een week in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. In beide gevallen is hinder onvermijdelijk.

Meer informatie over de renovatie en de actuele planning van de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel vindt u op de website van Rijkswaterstaat. Ook leest u daar meer over de maatregelen die worden getroffen, kunt u nieuwsberichten lezen en wordt antwoord gegeven op veelgestelde vragen.

Bijeenkomsten

In verband met de werkzaamheden aan het wegennetwerk in de zomer van 2023 vinden er de komende periode on- en offline bijeenkomsten plaats. We vertellen u hier welke dit zijn.

Terugkijken: webinar over renovatie klep Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel

Tijdens een webinar op 8 december gaven medewerkers van Rijkswaterstaat uitleg over de werkzaamheden, de hinder en de maatregelen die nodig zijn en getroffen worden om de hinder tijdens de afsluitingen te kunnen beperken. U kunt het webinar terugkijken op YouTube.

Maatregelen

Rijkswaterstaat treft verschillende maatregelen. Naast dat het werk wordt uitgevoerd in de periode met het minste verkeer op de weg, gaat het om maatregelen die moeten bijdragen aan de doorstroming van het verkeer (pontverbinding (brom)fietsers, in stand houden van het openbaar vervoer, voorzieningen voor hulpdiensten, omleidingen) en tips om ander reisgedrag te stimuleren.

Meer informatie over de maatregelen die Rijkswaterstaat treft kun je vinden op hun website:

Gemeente Moerdijk is veelvuldig in gesprek met onder andere Rijkswaterstaat, wegbeheerders, de veiligheidsregio om de belangen van Moerdijk te behartigen. Aanvullend blijven we inzetten op de volgende punten:

  • Rijkswaterstaat draagt de zorg voor een goede communicatie tussen betrokken organisaties en met de bewoners, ondernemers en organisaties in onze gemeente.
  • Rijkswaterstaat zet in op acties om het (rij)gedrag positief te beïnvloeden.
  • Rijkswaterstaat monitort dagelijks het verkeer en treft aanvullende maatregelen als de overlast onevenredig groot wordt.

Wat betekent dit voor ondernemers?

Wilt u maatwerk advies als ondernemer over het aanpassen van uw mobiliteit voor uw medewerkers? Neem dan contact op met De Verkeersonderneming door te mailen naar info@verkeersonderneming.nl  onder vermelding van 'maatwerkadvies Haringvlietbrug'. Of kijk op de website van Ways2go. Ook is er een aanbod vanuit Brabants Mobiliteitsnetwerk (BMN). Ondernemers kunnen via een korte analyse meteen inzicht krijgen in de impact van de wegwerkzaamheden op uw bedrijf en medewerkers. En u krijgt praktische tips hoeu kunt voorbereiden op zo min mogelijk hinder. Deze analyse is bovendien gratis. Meer info en aanmelden via Annemieke Putters: annemieke@brabantmobiliteitsnetwerk.nl of 06 – 38 17 16 11.

Vanuit de renovatie van de Heinenoordtunnel wordt door Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN) in onze regio het mobiliteitsmanagement georganiseerd. Op het Haven-Industrieterrein Moerdijk zijn ondernemers al aangehaakt bij de werkzaamheden van BMN

Wij begrijpen dat veel ondernemers met vragen zitten. We hebben bij Rijkswaterstaat benadrukt dat ze moeten zorgen voor goede informatieverstrekking aan en communicatie met alle belanghebbende partijen, en zeker ook de ondernemers. We vinden het wel belangrijk om signalen van ondernemers te horen, zodat we die mee kunnen nemen naar de verschillende overleggen waar gemeente Moerdijk aan deelneemt. Informatie over de maatregelen aan de Haringvlietbrug is te vinden op de website van Rijkswaterstaat. Ondernemers die vragen of signalen aan de gemeente willen doorgeven, kunnen een e-mail sturen naar joost.van.de.wiel@moerdijk.nl 

Ook is er voor ondernemers een toolkit over de renovatie van de Haringvlietbrug en de Heinenoordtunnel.

Nieuws

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Meld u aan voor de Renovatie Haringvlietbrug en Heinenoordtunnel A29 nieuwsbrief en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.