Veelgestelde vragen en antwoorden

Op deze pagina geven we antwoord op de veelgestelde vragen rondom de maatregelen en de sluiproutes. Dit naar aanleiding van de afsluiting van de Heinenoordtunnel tot 1 september.

Afsluitingen sluiproutes

Waar worden aanvullende maatregelen genomen om sluipverkeer tegen te gaan?

 • Drie Hoefijzerstraat 
 • Johan Willem Frisostraat 
 • Krukweg/Lapdijk 
 • Oude Heijningsedijk 
 • Achterdijk

Waarom worden enkele sluiproutes afgesloten?

Uit berekeningen blijkt dat het verkeer op vrijwel alle wegen in de gemeente Moerdijk gaat toenemen. Op de genoemde locaties ontstaan hierdoor mogelijke hinder voor omwonen en gevaarlijke situaties of kans op ernstige schade aan het wegdek. Om dit te voorkomen worden maatregelen ingesteld. Daarmee garanderen we de veiligheid van de woonomgeving op deze locaties.

Wie regelt de maatregelen?

De maatregelen worden ingesteld door een aannemer van Rijkswaterstaat.

Waarom komen er geen maatregelen in mijn straat?

Het is niet mogelijk om overal maatregelen te nemen. Het risico bestaat dat belangrijke wegen dan volledig vastlopen. Met gevaarlijke verkeersinfarcten tot gevolg. Daarom is intensief overleg gevoerd met Rijkswaterstaat, buurgemeenten en hulpdiensten. Hieruit bleek dat te veel afzettingen grote gevolgen kunnen hebben voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van hulpdiensten. Er is daarom besloten alleen maatregelen te nemen op plaatsen waar de risico’s onaanvaardbaar zijn.

Bij alle afzettingen blijft de doorgang voor (brom)fietsers behouden. Hierdoor kunnen (brom)fietsers op wegen waar de drukte toeneemt uitwijken naar een veiligere route.

We willen als gemeente de situatie voor al onze inwoners leefbaar houden. Dat is vanwege de omvang van de situatie helaas niet mogelijk. We moeten helaas met elkaar op sommige plaatsen overlast dulden. We realiseren ons dat sommige inwoners hierdoor de komende periode extra overlast gaan ervaren.

Waar kan ik overlast melden?

U kunt overlast melden bij Rijkswaterstaat.

Komen er op nog meer plaatsen maatregelen?

Nee, er worden op dit moment geen extra maatregelen meer genomen.

Wat gaan jullie doen tegen asociaal rijgedrag?

We hebben tijdens de afsluitingen nauw contact met de politie. De politie heeft aangegeven extra aandacht te besteden aan bekende overlastlocaties zoals de Achterdijk in Zevenbergen. Hier wordt vaker gesurveilleerd en gecontroleerd. Meldingen van asociaal rijgedrag kunnen gemeld worden bij de politie via 0900-8844.

Waarom zetten jullie geen verkeersregelaars in?

Vanwege personeelstekort blijkt het erg lastig voldoende verkeersregelaars te vinden en in te zetten. Daarnaast zijn verkeersregelaars bedoeld om verkeersstromen in goede banen te leiden, niet om afzethekken te vervangen. Bij dat laatste is helaas regelmatig sprake van agressie. Hier willen we deze mensen niet aan blootstellen.

Waarom worden de maatregelen op de sluiproutes nu pas bekendgemaakt?

De gemeente Moerdijk is al maanden in gesprek met de wegbeheerder Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten. De gemeente Moerdijk heeft in april een uitgebreide berekening laten maken van de verwachte effecten van de afsluitingen. Daarnaast hebben we in de meivakantie ervaren wat de afsluiting betekent op ons grondgebied. Rijkswaterstaat heeft hiervan ook de urgentie ingezien. Bovendien is het een behoorlijke puzzel om maatregelen goed aan te laten sluiten op elkaar. In overleg met Rijkswaterstaat is vervolgens besloten om maatregelen in te stellen. Afgelopen week werd bekend welke materialen en mensen beschikbaar waren om dit te realiseren.

Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregelen?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locaties. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden zal zijn. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.

Wordt het effect van de maatregelen bekeken?

De maatregelen worden regelmatig gecontroleerd door de aannemer van Rijkswaterstaat. Daarnaast monitoren en bespreken gemeente, brandweer, politie en Rijkswaterstaat de effecten op de verschillende locaties.

Wat als de maatregelen geen effect hebben?

Dan worden deze weggehaald. Er wordt dan geen alternatief geplaatst.

Waar kan ik klachten melden over de afsluitingen?

U kunt uw klacht over een afsluiting melden bij Rijkswaterstaat.

Wie betaalt deze maatregelen?

Rijkswaterstaat draagt de kosten voor de maatregelen. De gemeente zorgt in afstemming met Rijkswaterstaat voor de communicatie.

Waarom is er geen verkeersbesluit genomen?

Het gaat hier om tijdelijke verkeersmaatregelen. Hiervoor is geen verkeersbesluit nodig. (artikel 34 en 35 BABW)

Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen deze maatregelen?

Nee, dit kan alleen wanneer er een besluit aan ten grondslag ligt.

Waarom worden de maatregelen verlengd?

In de meivakantie hebben we de affecten van de afgesloten Heinenoordtunnel ervaren. Ook die afsluiting leverde veel overlast van sluipverkeer op. De maatregelen tijdens de afsluiting van de Haringvlietbrug blijken effect te hebben. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten deze te laten staan tijdens de afsluiting van de Heinenoordtunnel. 

Waarom is dit nu pas besloten?

De inzet van maatregelen en handhaving kost veel geld. Daarom zijn eerst de effecten goed bekeken. Nu de ervaringen positief blijken is besloten om de termijn te verlengen.  

Maatregelen Achterdijk

Welke maatregelen worden genomen op de Achterdijk?

Op 8 locaties langs de Achterdijk zijn snelheidsremmende maatregelen genomen. Hiervoor zijn wegversmallingen aangebracht. Omdat ook landbouwverkeer gebruik maakt van deze dijk moeten deze aan bepaalde afmetingen voldoen. Daarnaast zijn spandoeken opgehangen om de weggebruiker te wijzen op hun gedrag. Bewoners kunnen een hesje afhalen waarmee zij extra zichtbaar zijn tijdens lopen of fietsen langs de dijk. 

Waarom komen er geen drempels?

Drempels verlagen de snelheid maar geven ook overlast door trillingen en geluid. Omdat de dijkwoningen erg gevoelig zijn hiervoor is besloten om geen drempel toe te passen. 

Wordt er ook gehandhaafd?

Ja, de politie controleert regelmatig op snelheid en doorgaand vrachtverkeer. Zij doen deze controles zowel opvallend als onopvallend. De BOA’s van de gemeente zijn niet bevoegd om op deze feiten te controleren. Zij zullen hier dus niet ingezet worden. 

Kunnen de aangebrachte wegversmallingen op de Achterdijk meer zichtbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld met rood-witte blokken?

De zichtbaarheid van de flexibele wegversmallingen kan door schaduw wat minder zijn. De versmallingen en reflectieklasse voldoen aan de wettelijke eisen. Het toepassen van zwart-witte blokken is een voorschrift. Andere kleuren toepassen is conform richtlijnen niet toegestaan. In het kader van aansprakelijkheid kan hier niet van afgeweken worden. Bij normale snelheid en alertheid van bestuurders mag je verwachten dat de obstakels zichtbaar zijn.

Afsluiting Johan Willem Frisostraat in Moerdijk

Waar komt de afsluiting in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk?

De afsluiting komt tussen de Grintweg en de Appelweg.

Hoe ziet de afsluiting in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk eruit?

De rijbaan wordt afgesloten met een hek. De fietspaden blijven geopend. Er worden betonblokken geplaatst om te voorkomen dat auto’s door de bermen gaan rijden.

Kan ik nog gebruikmaken van de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk?

De Johan Willem Frisostraat blijft toegankelijk voor hulpdiensten, Arriva-bussen, mensen met een ontheffing en (brom)fietsers.

Hoe komen de hulpdiensten in het dorp Moerdijk?

De hulpdiensten kunnen de poort op afstand laten openen. Hierdoor blijft het dorp Moerdijk goed bereikbaar voor hulpdiensten. Ook kan de brandweer vanuit de post Moerdijk snel richting het Havenschap in het geval van een calamiteit.

Kan de buurtbus langs de afzetting in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk?

Ja, de bussen van Arriva kunnen de poort op afstand openen. De routes voor de bus worden daarom niet aangepast.

Kan ik nog vanuit het dorp Moerdijk naar het Havenschap?

Ja dat kan met de (brom)fiets. Met de auto kunt u via de A17 of de Blokdijk richting het Havenschap.

Kan ik nog vanuit het dorp Moerdijk naar Zevenbergschen Hoek?

Ja dat kan, de afsluiting ligt niet op de route naar Zevenbergschen Hoek.

Ik zie andere voertuigen gebruikmaken van de poort in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk

Niet alle hulpdiensten rijden in opvallende voertuigen. Daarnaast zijn er ontheffingen verleend aan andere diensten en enkele ondernemers.

Kan ik ook toestemming aanvragen om van de poort in de Johan Willem Frisostraat gebruik te maken?

Nee, het is niet mogelijk om hier toestemming voor te vragen.

Wordt er toezicht gehouden op het gebruik van de poort in de Johan Willem Frisostraat in Moerdijk?

Ja, er is 24 uur per dag cameratoezicht. Bij misbruik wordt opgetreden.

Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregelen?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locatie. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden zal zijn. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.

Wanneer worden de afsluitingen weggehaald?

Na afronding van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Wanneer de maatregel geen effect blijkt te hebben kan dit eerder zijn. Er wordt dan geen alternatief geplaatst.

Waar kan ik een storing of schade melden?

Een storing of schade kunt melden bij Rijkswaterstaat.

Afsluiting Krukweg in Moerdijk

Waar komt de afsluiting in de Krukweg in Moerdijk?

De afsluiting komt op het gedeelte Krukweg dat parallel loopt aan de A17, net voorbij de boerderij met huisnummer 10.

Hoe ziet de afsluiting in de Krukweg in Moerdijk eruit?

Er wordt een landbouwsluis geplaatst. Dit betekent dat alleen landbouwvoertuigen en vrachtauto’s hiervan gebruik kunnen maken. Ook (brom)fietsers, en motoren kunnen en mogen gebruik blijven maken van de weg.

Kan ik er nog door in de Krukweg in Moerdijk?

De Krukweg blijft toegankelijk voor landbouwvoertuigen, vrachtauto’s, motoren, (brom)fietsers, en voetgangers.

Kunnen de hulpdiensten door de Krukweg in Moerdijk?

De afsluiting is besproken met de hulpdiensten en goedgekeurd. De omgeving blijft voldoende bereikbaar voor hulpdiensten.

Het zit het met de veiligheid in de Krukweg in Moerdijk?

De landbouwsluis wordt tijdig aangekondigd met borden. Bij duisternis zullen de borden en de landbouwsluis verlicht worden met lantaarnpalen.

Op welke plaatsen worden borden geplaatst over de landbouwsluis in de Krukweg in Moerdijk?

Op de Koekoekendijk, de Arenbergsesingeldijk en de Lapdijk worden borden geplaatst waarop duidelijk wordt gemaakt dat doorgaand verkeer niet langer gebruik kan maken van de Krukweg.

Wordt er toezicht gehouden op de landbouwsluis in de Krukweg in Moerdijk?

Ja, er is 24 uur per dag cameratoezicht. Bij misbruik wordt opgetreden.

Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregel in de Krukweg in Moerdijk?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locatie. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden is. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.

Wanneer wordt de maatregel in de Krukweg in Moerdijk weggehaald?

We gaan samen met omwonenden en ondernemers het effect van de maatregel beoordelen. Sluipverkeer is al langer een probleem in deze omgeving. Wanneer de maatregel effectief blijkt wordt overwogen om deze permanent in te richten.

Waar kan ik een storing of schade melden?

Een storing of schade kunt melden bij Rijkswaterstaat.

Afsluiting Oude Heijningsedijk in Fijnaart

Wanneer komt er een afsluiting op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

De Oude Heijningsedijk in Fijnaart wordt niet afgesloten. Gedurende de afsluiting van de Haringvlietbrug wordt de Oude Heijningsedijk in Fijnaart wel continue gemonitord. Wanneer uit tellingen blijkt dat er teveel verkeer over de weg rijdt komt er een afsluiting.

Hoe wordt het verkeer op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart gemeten ?

Er wordt met telslangen op het wegdek gemeten hoeveel verkeer gebruik maakt van de weg. Deze gegevens worden regelmatig uitgelezen en beoordeeld.

Waar komt een eventuele afsluiting op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

In de bocht met de Oudemolensedijk en de Molenstraat. De afslag naar de Oude Heijningsedijk wordt afgesloten.

Waaruit bestaat een eventuele afsluiting op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

Er worden betonblokken op de weg gezet. Deze worden beveiligd door hekken om ze zichtbaar te maken.

Kan ik nog gebruikmaken van de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

De Oude Heijningsedijk blijft toegankelijk voor motoren, fietsers, bromfietsers en voetgangers.

Kunnen de hulpdiensten gebruikmaken van de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

De afsluiting is besproken met de hulpdiensten en goedgekeurd. De omgeving blijft voldoende bereikbaar voor hulpdiensten.

Hoe kom ik van en naar het dorp Fijnaart?

U kunt met de (brom)fiets of te voet via de gebruikelijke route. Met de auto rijdt u via de Oude Heijningseweg, Stadsedijk en Oudemolensedijk naar het dorp Fijnaart. De extra reistijd via deze route is ongeveer 6 minuten.

Zijn inwoners betrokken bij de beslissing om voorlopig geen maatregelen te nemen op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locatie. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden is.

Wanneer wordt de eventuele maatregel op de Oude Heijningsedijk in Fijnaart weggehaald?

Na afronding van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Waar kan ik een storing of schade melden?

Een storing of schade kunt melden bij Rijkswaterstaat.

Afsluiting Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek

Waar komt de afsluiting in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

De afsluiting in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek komt op de rotonde met de Vlijt, de Driehoefijzerstraat en de Hoge Zeedijk. De noordelijke afslag richting de Driehoefijzerstraat wordt afgesloten met betonblokken. Hierdoor kan het verkeer komende vanaf de provinciale weg N285 niet rechtdoor het dorp in.

Wat voor afsluiting is het in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

Er worden betonblokken op de weg gezet. Deze worden beveiligd door hekken om ze zichtbaar te maken.

Kan ik nog gebruikmaken van de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

De Driehoefijzerstraat blijft toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers.

Kunnen de hulpdiensten door de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

De afsluiting is besproken met de hulpdiensten en goedgekeurd. De omgeving blijft voldoende bereikbaar voor hulpdiensten.

Hoe kom ik van en naar het dorp Zevenbergschen Hoek?

U kunt via de Bloemendaalse Zeedijk en De Vlijt richting de Driehoefijzerstraat. Bestemmingsverkeer blijft toegang houden tot het dorp.

Wordt er gecontroleerd in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

Ja, zowel politie als BOA’s zullen streng controleren op sluipverkeer. Overtreders riskeren een boete van 110 euro!

Hoe zit het met bestemmingsverkeer in Zevenbergschen Hoek?

Tijdens de afsluiting is het gehele dorp alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Dit geldt 24 uur per dag.

Blijven ondernemers of scholen bereikbaar in Zevenbergschen Hoek?

Ja, in dat geval bent u bestemmingsverkeer en mag u gewoon het dorp inrijden.

Zijn inwoners betrokken bij het vaststellen van de maatregel in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek?

Ja, er is intensief contact geweest met inwoners en ondernemers rond de betreffende locatie. Zij hebben actief meegedacht om tot een goede oplossing te komen. Wij zijn dan ook erg blij met hun input en feedback. We realiseren ons tegelijk ook dat niet iedereen tevreden is. We verwachten dat de grootste groep inwoners en ondernemers de maatregelen positief gaan ervaren.

Wanneer wordt de maatregel in de Driehoefijzerstraat in Zevenbergschen Hoek weggehaald?

Na afronding van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat. Wanneer de maatregel geen effect blijkt te hebben kan dit eerder zijn. Er wordt dan geen alternatief geplaatst.

Waar kan ik een storing of schade melden?

Een storing of schade kunt melden bij Rijkswaterstaat.

Pendeldienst

Van wanneer tot wanneer rijdt de pendeldienst?

De pendeldienst rijdt in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september. 

Waar kan ik opstappen voor de pendeldienst/wat is de route van de pendeldienst?

De pendeldienst rijdt heen en weer tussen de volgende haltes:

 • Steenpad Willemstad
 • Bushalte Helwijk
 • Carpoolplaats A29
 • Veerpont De Banaan.

De bus stopt niet op andere plaatsen!

Hoe laat vertrekt de pendeldienst?

De pendeldienst vertrekt op het hele en halve uur vanaf de halte Steenpad Willemstad via de bushalte Helwijk en de carpoolplaats A29 richting De Banaan. Vanaf De Banaan terug richting Steenpad Willemstad rijdt de pendeldienst om kwart voor en kwart over het hele uur.

De dienstregeling van de pendeldienst is als volgt:

 • Van maandag t/m vrijdag rijdt de pendeldienst tussen 06.00u-20.00u.
 • Op zaterdagen rijdt de pendeldienst tussen 07.00u-20.00u.
 • Op zondagen van 11.00u-20.00u.

Hoe lang doet de pendeldienst erover?

Steenpad Willemstad <-> De Banaan 12 á 13 minuten
Bushalte Helwijk <-> De Banaan 8 á 9 minuten
Carpoolplaats A29 <-> De Banaan 4 á 5 minuten

Vertraging door verkeersdrukte is niet berekend.

Is er altijd plek in de pendeldienst?

We weten ongeveer hoeveel mensen gebruik gaan maken van de pendeldienst. We kunnen alleen niet garanderen dat er voor iedereen plaats is. Dat kan betekenen dat u soms bij een halte langer moeten wachten. Zorg dus dat u op tijd bent.

Kunnen er niet meer en/of grotere pendeldiensten ingezet worden?

We houden er rekening mee dat we de inzet moeten aanpassen. Dit houden we daarom goed in de gaten. Daarbij houden we rekening met: beschikbaarheid van pendeldiensten, beschikbaarheid van chauffeurs en de beperkte beschikbare capaciteit op de veerpont.

Wat kost het om gebruik te maken van de pendeldienst?

De pendeldienst is gratis voor iedereen.

Ik ben slecht ter been, kan ik gebruikmaken van de pendeldienst?

De pendelbussen voor 16 personen zijn niet toegankelijk voor mindervaliden in de zin van rolstoelen. Wel beschikken de voertuigen over een verlaagde instap en instapbeugels.

Veerpont

Wat zijn de vaartijden van de veerveerpont?

De veerpont vaart in het weekend van 9 en 10 september.

Vanuit De Banaan naar Numansdorp vaart de veerpont om kwart voor en kwart over het uur. Vanuit Numansdorp richting De Banaan vaart de veerpont op het hele en halve uur. De veerpont vaart van maandag t/m zaterdag tussen 06.00u-20.00 en op zondagen van 11.00u-20.00u. Het vaarschema vindt u op de website van Rijkswaterstaat.

Hoelang doet de veerveerpont er over?

Een enkele vaart met de veerpont bedraagt ongeveer 15 minuten.

Kan ik bij De Banaan parkeren om daar op de veerpont te stappen richting Numansdorp?

Dit raden we sterk af. Er is erg weinig parkeerruimte. Om gevaar en hinder te voorkomen wordt er streng gehandhaafd. Daarom adviseren wij u dringend: kom zoveel mogelijk te voet, (brom)fietsend of met de pendeldienst naar De Banaan. De (brom)fiets kan eventueel mee op de veerpont. Ook is er op De Banaan een tijdelijke fietsenstalling geplaatst.

Waar kan ik parkeren om verder met de veerpont te gaan?

De parkeerruimte is beperkt. We adviseren u om zoveel mogelijk te voet of per (brom)fiets naar één van de opstaphaltes te komen. Zowel bij halte Steenpad Willemstad als busstation Helwijk is geen parkeergelegenheid! Bij de carpoolplaats A29 is ruimte voor 50 auto’s om te parkeren. Hier kunt u met uw auto parkeren en opstappen op de pendeldienst. Helaas is er geen mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen op deze locatie op te hogen. Vol is dus echt vol. Er wordt gecontroleerd op foutparkeren.

Als ik aan de overkant in de Hoeksche Waard aankom met de veerpont, wat zijn dan mijn opties?

Aan de andere zijde, op het strandje Numansdorp rijdt een pendeldienst heen en weer tussen Strandje Numansdorp en Carpoolplaats (bushalte) A29 Numansdorp.

Deze rit duurt ongeveer 5 minuten.

De pendeldienst rijdt tussen 06.00-20.00u. Vanaf de bushalte A29 rijden de normale bussen richting Rotterdam.  

Is de veerpont geschikt voor ouderen en/of mindervaliden?

De veerpont is (ook) geschikt voor ouderen die minder goed ter been, mindervaliden en zelfs rolstoelgebruikers.