Verbouwing gemeentehuis Moerdijk

Na (ruim) 20 jaar alleen noodzakelijk onderhoud is het hoog tijd voor wat elke gebouwbeheerder zou laten doen: een grondige renovatie en modernisering van het gemeentehuis in Zevenbergen. In 2021 werden de centrale hal en de balies opgeknapt, nu volgen de kantoor- en vergaderruimtes en de raadzaal.

In januari 2023 heeft de gemeenteraad akkoord gegeven op het voorstel voor de verbouwing. Het pand wordt verbouwd, gerenoveerd en ingericht naar de huidige inzichten in het gebruik van kantoorpanden. Ofwel: gasloos, energiezuinig, gebruik voor meerdere doeleinden en ook ontmoetingsplek voor inwoners. De ouderwetse kantoortuinen met vaste werkplekken verdwijnen voor werkplekken die passen bij het werk dat werknemers gaan doen. Daardoor komt er 1300 m2 ruimte vrij die verhuurd kan worden.

Ontmoetingsplek en inkomsten

Ook komt er door de verbouwing meer ruimte voor huurders. Dat helpt om inkomsten uit het gebouw te halen én het maakt het gebouw meer een ontmoetingsplek voor inwoners. Een van de nieuwe huurders is Bibliotheek Zevenbergen. De politie heeft al een plek, Werkplein Hart van West-Brabant is er te vinden met werkplekken, net als ICT-WBW.

Wethouder Bennie Blom: “Op veel plekken is het gebouw echt verouderd en renoveren kun je niet voor je uit blijven schuiven. We hadden kunnen kiezen voor een gedeeltelijke renovatie, maar dat zou op langere termijn tot hogere kosten leiden en waarschijnlijk lagere huurinkomsten.”

Moerdijkzaal groeit: Raadzaal ook toekomstgericht

Omdat de gemeente Moerdijk groeit, richting de 40.000 inwoners, moet ook de raadzaal groter gemaakt worden. Immers, een grotere gemeente = een grotere gemeenteraad. Ook was er de wens om te zorgen dat inwoners beter plek hebben als ze bij raadsvergaderingen aanschuiven.

Duur van de verbouwing: tot eind 2024

De voorbereidingen op het werk zijn al begonnen (december 2023), de verbouwing start begin januari met het inrichten van de bouwplaats achter het gemeentehuis. De verbouwing is in handen van aannemer Van Wijnen en installateurs Van Gils Installatietechniek en Willems Uden.

Gedurende 2024 wordt, na (ruim) 20 jaar, het gemeentehuis gerenoveerd. Hiervoor zijn verkeersmaatregelen genomen. De verbouwing vindt met name in het gebouw plaats. Het gemeentehuis blijft geopend tijdens de verbouwing. Toch, voor wie geïnteresseerd is: wat is de planning?

  • Vanaf maandag 8 januari Inrichting bouwplaats achterzijde gemeentehuis
  • Woensdag 31 januari Plaatsing bouwlift voorzijde gemeentehuis
  • Vanaf maandag 5 februari Start sloopwerkzaamheden (binnen, verdiepingen 3 & 4)

Verkeersplan voor veiligheid

Om te zorgen dat scholieren en andere weggebruikers veilig blijven tijdens de verbouwing worden er verkeersmaatregelen genomen. Ze zijn van kracht vanaf 8 januari tot zo lang de verbouwing duurt. De verwachting is dat dat tot en met december 2024 zal zijn.

Dit zijn de maatregelen:

  • De Gildelaan is alleen bestemd voor bestemmingsverkeer (autoverkeer) van de bouwplaats en de appartementen
  • Andere verkeersdeelnemers als automobilisten, fietsers en voetgangers worden omgeleid. Er worden gele omleidingsborden geplaatst
  • Scholieren die afgezet worden bij de school: aan het einde van de Vaandelweg wordt een Kiss & Rideplek ingericht op de parkeerplaat

Kosten van de verbouwing

In 2024 wordt het gemeentehuis na ruimt 20 jaar stevig onder handen genomen en gerenoveerd.

De kosten van de renovatie van het gemeentehuis komen op € 11.394.276. Hoe ziet die verdeling er uit? Dat is te zien in de Infographic verbouwing gemeentehuis Moerdijk.

Kosten worden deels terugverdiend

Een deel van die kosten kan straks worden terugverdiend door huuropbrengsten. Maar ook de keus om het gebouw gasloos te maken (het gemeentehuis gaat van het gas af) zorgt dat de kosten voor energieverbruik straks minder hard zullen stijgen. Zo verdient deze investering zich dus terug.

Informatie omwonenden en andere geïnteresseerden

In samenspraak met de gemeente verzorgt Van Wijnen regelmatig een nieuwsbrief voor omwonenden. Deze informatie vindt u straks hieronder.

Contact

Heeft u vragen, klachten en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u die melden door een e-mail te sturen naar verbouwinggemeentehuis@moerdijk.nl. Voor alle andere vragen en contactmogelijkheden kunt u contact opnemen met de gemeente.