Week van lezen en schrijven

Tijdens de Week van Lezen en Schrijven vragen we samen extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet.

In 2021 gingen wethouders en de burgemeester voorlezen op scholen en een kinderdagverblijf. De burgemeester en gemeentesecretaris gingen samen met anderstaligen koken – en moesten daarbij recepten zien te ontcijferen waarin zij niet alle woorden konden lezen. Zo konden zij ervaren hoe het is om moeite te hebben met lezen terwijl ze in gesprek waren met deelnemers van taaloefengroepen. De burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris namen ook deel aan een ‘escape game’. De informatie die ze nodig hadden om tot de oplossing te komen, was alleen niet makkelijk te krijgen. Ook hierbij ervaarden zij hoe moeilijk het is als je de taal niet goed beheerst. Medewerkers van de gemeente volgen de e-learning laaggeletterdheid en leerden hierdoor meer over hoe je laaggeletterdheid herkent en hoe je het gesprek kunt aangaan. Ook was er een regionale activiteit, waarbij teams uit 13 gemeenten met elkaar de strijd aangingen wie het beste kan communiceren in eenvoudige taal.

Het programma voor 2022 is nog niet bekend. Zodra dat wel zo is, verschijnt het op deze website en op de website van de bibliotheek.

Foto's