4 en 24 maart: online bijeenkomsten huisvesting arbeidsmigranten Moerdijk. Praat mee!

Geplaatst: 17-3-2021

De gemeente Moerdijk organiseert twee online bijeenkomsten over de huisvesting van arbeidsmigranten. In Moerdijk werken zo’n 4.600 arbeidsmigranten. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan onze lokale en regionale economie. De gemeente wil dat de arbeidsmigranten die nodig zijn voor de lokale bedrijven en agrariërs goed kunnen wonen en meedoen in Moerdijk. Maar hoe gaan we dat doen en waarmee moeten we rekening houden?

Daar gaan we het over hebben tijdens de twee online bijeenkomsten: een informatieavond op donderdag 4 maart en een discussieavond op woensdag 24 maart. We zoeken mensen vanuit verschillende belangengroepen die mee willen praten. We denken hierbij aan arbeidsmigranten, inwoners, stads- en dorpstafels, bedrijven, huisvesters, uitzendbureaus etc. Ook u bent dus welkom om mee te praten! Maar we zijn ook op zoek naar ondernemers die op de discussieavond kunnen uitleggen waarom arbeidsmigranten belangrijk zijn voor hun bedrijf.

Wat gaan we doen?

De eerste avond op 4 maart (19.30-21.00 uur) is een online informatieavond. De diverse betrokken partijen lichten dan toe welke knelpunten er zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente licht toe hoe we willen gaan bepalen op wat voor locaties huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk zou moeten zijn. 

De tweede avond op 24 maart (19.30-21.00 uur) is een online discussieavond waarin we ‘het afwegingskader huisvestingslocaties arbeidsmigranten’ willen bespreken. Ook willen we dan bepalen welke andere aspecten voor de huisvesting en integratie van arbeidsmigranten we moeten gaan oppakken. 

Tijdens de discussieavond willen we ondernemers aan het woord laten die uitleggen waarom arbeidsmigranten belangrijk zijn voor hun bedrijf. Interesse? Meldt u dan aan!

Aanmelden

Wilt u erbij zijn? Meldt u zich dan vòòr 2 maart 2021 aan door te mailen naar Maud.van.der.Lee@moerdijk.nl. 

Graag vermelden bij uw aanmelding: uw naam, woonplaats, in welke hoedanigheid u komt (inwoner, ondernemer, huisvester, uitzendbureau, of arbeidsmigrant) en voor welke bijeenkomst u zich aanmeldt (4 en/of 24 maart). Interesse om te vertellen waarom arbeidsmigranten belangrijk zijn voor uw bedrijf? Dan kunt u dat hier ook aangeven.

Meer informatie?

www.moerdijk.nl/Arbeidsmigranten-goede-huisvesting.

Lees de vastgestelde Integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk 2020 voor meer informatie. Heeft u vragen? Maud van der Lee is contactpersoon arbeidsmigratie bij de gemeente Moerdijk. U kunt haar bellen op nummer 06 – 22 16 06 46.