Oplaadpunt voor elektrisch voertuig aanvragen

U kunt een laadpaal (of oplaadpunt) bij u in de buurt aanvragen. Een aanvraag doet u niet direct bij de gemeente, maar bij een bedrijf dat de aanvraag voor u bij de gemeente indient. De gemeente heeft daarvoor een overeenkomst met het bedrijf PARKnCHARGE. Ook een aanvraag voor het uitbreiden van parkeerplaatsen voor elektrisch opladen verloopt via dit bedrijf en niet via de gemeente. 

Aanvragen PARKnCHARGE 

Oplaadpunten in de gemeente Moerdijk

De locaties van oplaadpunten in de gemeente Moerdijk vindt u op www.oplaadpalen.nl

Voorwaarden

Een aanvraag voor een oplaadpunt voor elektrische voertuigen doet u niet direct bij de gemeente, maar bij een aanbieder van oplaadpalen en/of andere oplaadinfrastructuur.

Een oplaadpunt op eigen terrein

Als u op eigen terrein een oplaadpunt wilt, dan is dit mogelijk zonder vergunning. De gemeente betaalt dit echter niet en geeft hiervoor ook geen subsidie. Houdt u er rekening mee dat u geen openbare parkeerplaatsen of parkeerruimte op de openbare weg voor uzelf mag reserveren voor het elektrisch opladen. Ook mag u geen bord plaatsen dat de indruk kan geven dat anderen niet op deze plek mogen parkeren. Vaste voorzieningen vanuit de huisaansluiting over of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan.

Een oplaadpunt in de openbare ruimte

Het aanvragen en plaatsen van oplaadpunten in de openbare ruimte gebeurt in de gemeente Moerdijk via marktpartijen die gespecialiseerd zijn in het plaatsen, beheren/onderhouden en exploiteren van oplaadpalen. De gemeente heeft regels vastgesteld op basis waarvan marktpartijen een vergunning kunnen aanvragen om een oplaadpaal te plaatsen.

De eerste marktpartijen in de gemeente Moerdijk die voldoen aan de beleidsregels, zijn Allego en PARKnCHARGE. U kunt bij deze bedrijven een aanvraag indienen. Per locatie kunt u maar bij 1 aanbieder een laadpaal aanvragen.

Voorwaarden voor het plaatsen van een oplaadpunt in de openbare ruimte

De gemeente verleent medewerking aan een oplaadpunt aan de openbare weg als u niet op eigen terrein kunt opladen en als er niet genoeg mogelijkheden zijn voor opladen bij bestaande publieke oplaadpunten. Ook kan de gemeente medewerking verlenen op basis van een inschatting van de toekomstige behoefte naar laadpalen. Op deze wijze kunt u ook een laadpaal aanvragen als uw toekomstige elektrische auto al wel is besteld maar nog niet is geleverd. De laadpaal staat dan hopelijk klaar als de auto geleverd wordt. De gemeente bepaalt in overleg met de aanbieder de locatie van het oplaadpunt, en hanteert daarbij een maximale afstand van 300 meter van het adres van de e-rijder.

Oplaadpunten aan de openbare weg zijn altijd openbaar toegankelijk voor het opladen van elektrische voertuigen. U krijgt dus geen eigen oplaadpunt.

Daarnaast toetst de gemeente onder andere aan: mogelijkheden voor clustering en gebruik van nabije oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk, doorgang voor ander verkeer en belemmeringen ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen, beheer en aansprakelijkheid.