Ik heb een gehandicaptenparkeerkaart, kan ik een ontheffing krijgen?

Als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart bent u vrijgesteld voor de blauwe zone. U mag onbeperkt parkeren mits de kaart voor de ruit ligt. Een ontheffing is dus niet nodig. Dit is bepaald in het landelijke Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, artikel 85.