Is er een grens aan de duur van de reistijd?

De vervoerder streeft er naar dat de reistijd van een individuele leerling (onder normale omstandigheden) maximaal 60 minuten bedraagt, tenzij de vervoerder aan kan tonen dat het door de reisafstand niet mogelijk is binnen dit maximum te blijven. Voor een goede en efficiënte uitvoering van het leerlingenvervoer kan hiervan afgeweken worden. De individuele maximale reistijd mag in geen geval de 90 minuten overschrijden, tenzij dat door de afstand naar de bestemming niet mogelijk is. De maximale reistijd wordt bepaald vanaf het moment van het instappen tot het moment van uitstappen van een leerling