Is er een grens aan de duur van de reistijd?

Voor vervoer geldt een maximum reistijd van 60 minuten, tenzij de vervoerder aan kan tonen dat het door de reisafstand niet mogelijk is binnen dit maximum te blijven. Oponthoud door bijvoorbeeld files wordt niet in de reistijd meegerekend. De vervoerder probeert de reistijd zo kort mogelijk te maken, maar de uitvoering moet ook betaalbaar blijven, daarom wordt vervoer meestal gecombineerd. In bepaalde gevallen kan afhankelijk van leeftijd of handicap van de leerling een maximale reistijd bestaan.