Is er leerlingenvervoer mogelijk voor een leerling met een tijdelijke handicap?

Bij een tijdelijke handicap tot drie maanden is er geen recht op leerlingenvervoer.
Er dient altijd een medische verklaring van de behandelend specialist meegestuurd te worden met het aanvraagformulier leerlingenvervoer.