Mag je lastige kinderen het vervoer ontzeggen?

De chauffeur begeleidt de leerlingen tijdens het vervoer. Ouders moeten hun kinderen vertellen zich zo te gedragen dat tijdens het vervoer geen ongeregeldheden ontstaan.
Blijkt toch extra begeleiding nodig te zijn, dan zullen de ouders er zorg voor moeten dragen dat er begeleiding komt. De gemeente stelt hiervoor een zitplaats ter beschikking voor begeleiding.
De gemeente kan ook besluiten de leerling te schorsen van het leerlingenvervoer en het vervoer stoppen, als de ouders niet voor de noodzakelijke begeleiding zorgen.