Mijn kind zit vanwege ons geloof op een school die ver weg is, kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?

Bij het leerlingenvervoer gaat het steeds om de dichtstbijzijnde en toegankelijke school van de door u gekozen richting. Met richting wordt bedoeld de school die overeenkomt met het soort onderwijs en uw godsdienstige- of levensbeschouwelijke richting. Hierbij kunt u denken aan Katholiek, Protestants- Christelijk, Gereformeerd, Islamitisch, de Vrije School of de Openbare scholen.
Het gaat hierbij niet om scholen met een bepaalde onderwijsmethode zoals: het Jenaplan, Montessori, Dalton, Freinet e.d.
Als de afstand tussen uw huis en de school 6,0 km of meer is kunt u in aanmerking komen. Deze afstand is berekend via de kortste en meest toegankelijke weg.