Wanneer heeft mijn kind recht op leerlingenvervoer?

  • De afstand tussen de woning en de dichtstbijzijnde school voor speciaal onderwijs of (speciaal) basisonderwijs groter is dan 6 kilometer
  • De leerling wegens godsdienst of levensbeschouwing een school bezoekt die verder ligt dan 6 kilometer
  • De leerling door een handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen